Visa allt om KIMOR AB
Visa allt om KIMOR AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 530 11 165 11 664 13 345 13 351 13 871 14 128 15 201 12 045 7 910
Övrig omsättning 417 39 758 308 - 70 47 - - 106
Rörelseresultat (EBIT) -1 400 38 676 1 086 94 423 -261 1 007 456 264
Resultat efter finansnetto -1 600 -203 313 644 -408 66 -589 564 64 98
Årets resultat -1 600 -203 233 560 -308 66 -275 166 28 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 589 2 351 3 544 4 831 6 373 7 934 8 769 6 214 6 029 3 353
Omsättningstillgångar 1 675 2 283 2 804 2 679 2 671 2 989 2 102 2 143 1 810 1 768
Tillgångar 5 264 4 634 6 349 7 511 9 044 10 923 10 872 8 356 7 839 5 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 698 901 668 108 226 160 535 369 340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 260 2 513 3 581 5 273 7 276 7 839 8 603 5 556 5 452 3 759
Kortfristiga skulder 951 1 423 1 867 1 570 1 660 2 858 2 109 1 952 2 018 1 021
Skulder och eget kapital 5 264 4 634 6 349 7 511 9 044 10 923 10 872 8 356 7 839 5 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 543 845 670 701 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 860 4 024 4 172 4 277 4 515 4 167 4 063 3 940 3 385 1 751
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 515 1 685 1 605 1 482 1 594 1 590 1 777 1 765 1 558 917
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 9 947 11 204 12 422 13 653 13 351 13 941 14 175 15 201 12 045 8 016
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 12 15 15 15 17 17 14 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 866 1 015 972 890 890 925 831 894 860 879
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 519 502 388 413 447 393 390 422 401
Rörelseresultat, EBITDA -447 1 241 1 879 2 367 1 693 2 195 1 392 2 390 1 702 1 279
Nettoomsättningförändring -14,64% -4,28% -12,60% -0,04% -3,75% -1,82% -7,06% 26,20% 52,28% -%
Du Pont-modellen -26,58% 0,82% 10,65% 14,62% 1,15% 3,88% -2,40% 12,05% 5,83% 5,16%
Vinstmarginal -14,68% 0,34% 5,80% 8,23% 0,78% 3,06% -1,85% 6,62% 3,79% 3,34%
Bruttovinstmarginal 95,66% 99,80% 98,20% 96,05% 99,24% 99,61% 95,69% 97,27% 98,80% 95,69%
Rörelsekapital/omsättning 7,60% 7,70% 8,03% 8,31% 7,57% 0,94% -0,05% 1,26% -1,73% 9,44%
Soliditet 1,01% 15,06% 14,19% 8,89% 1,19% 2,07% 1,47% 9,11% 4,71% 6,64%
Kassalikviditet 166,98% 146,66% 137,06% 151,34% 138,07% 90,97% 88,05% 93,39% 73,44% 140,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...