Visa allt om SIMAB Säker Bostad i Skåne AB
Visa allt om SIMAB Säker Bostad i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 60 130 0 120 240 120 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 34 - 120 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 6 -124 -64 175 8 52 -3 -14 -27
Resultat efter finansnetto 1 934 2 075 549 -92 1 442 784 1 256 54 858 -54
Årets resultat 3 368 2 396 1 592 852 1 600 788 1 292 1 205 1 728 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 075 1 075 1 829 1 829 1 829 1 829 1 829 1 125 1 025 1 025
Omsättningstillgångar 4 639 6 213 3 672 1 864 2 230 1 678 1 385 1 762 1 953 860
Tillgångar 5 714 7 288 5 501 3 693 4 059 3 507 3 214 2 887 2 978 1 885
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 006 2 738 2 342 2 250 2 898 2 087 2 500 1 633 1 828 468
Obeskattade reserver 965 385 385 575 190 455 455 800 800 610
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 600 600 2 708 756 912 912 229 0 0 475
Kortfristiga skulder 143 3 565 66 112 59 55 31 454 350 333
Skulder och eget kapital 5 714 7 288 5 501 3 693 4 059 3 507 3 214 2 887 2 978 1 885
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 60 60 60 55 45 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 58 58 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 21 21 19 19 19 17 14 0 0 -
Utdelning till aktieägare 3 150 2 100 2 000 1 500 1 500 788 1 200 1 080 1 400 200
Omsättning 60 130 0 120 274 120 120 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 60 130 - 120 240 120 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 82 79 79 79 79 73 59 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -42 6 -124 -64 175 8 52 -3 -14 -27
Nettoomsättningförändring -53,85% -% -100,00% -50,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 34,30% 28,90% -% -1,68% 36,41% 22,70% -% -% -% -%
Vinstmarginal 3 266,67% 1 620,00% -% -51,67% 615,83% 663,33% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 7 493,33% 2 036,92% -% 1 460,00% 904,58% 1 352,50% -% -% -% -%
Soliditet 83,28% 41,69% 48,03% 72,40% 74,85% 69,07% 88,22% 76,52% 80,73% 48,13%
Kassalikviditet 3 244,06% 174,28% 5 563,64% 1 664,29% 3 779,66% 3 050,91% 4 467,74% 388,11% 558,00% 258,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...