Visa allt om L Johanssons Allservice AB
Visa allt om L Johanssons Allservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 708 0 91 2 534 2 644 2 288 1 868 1 745 1 364 861
Övrig omsättning - - 52 31 - - 41 - 416 -
Rörelseresultat (EBIT) 201 -2 -292 14 78 96 114 -109 214 -24
Resultat efter finansnetto 201 -2 -291 20 88 109 120 -99 206 -24
Årets resultat 157 -2 -291 12 64 81 88 -55 123 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 123 0 46 59 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 306 2 7 362 1 027 638 814 850 621 606
Tillgångar 405 125 7 408 1 086 638 814 850 621 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 100 -3 238 226 212 231 144 199 76
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 253 0 9 170 860 426 583 707 377 530
Skulder och eget kapital 405 125 7 408 1 086 638 814 850 621 606
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 102 - - - 207 31 51 84 101 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 43 275 140 46 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 41 - 26 99 120 35 25 35 32 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 30 0 0 0
Omsättning 708 0 143 2 565 2 644 2 288 1 909 1 745 1 780 861
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 708 - 91 2 534 1 322 2 288 1 868 1 745 1 364 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 154 - 91 393 252 201 82 120 138 -
Rörelseresultat, EBITDA 226 -2 -292 27 84 96 114 -109 214 -24
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -96,41% -4,16% 15,56% 22,48% 7,05% 27,93% 58,42% -%
Du Pont-modellen 49,63% -% -4 157,14% 4,90% 8,10% 17,24% 14,74% -11,65% 36,39% -3,96%
Vinstmarginal 28,39% -% -319,78% 0,79% 3,33% 4,81% 6,42% -5,67% 16,57% -2,79%
Bruttovinstmarginal 71,89% -% 98,90% 85,04% 85,70% 88,46% 94,43% 83,38% 88,93% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,49% -% -2,20% 7,58% 6,32% 9,27% 12,37% 8,19% 17,89% 8,83%
Soliditet 37,53% 80,00% -42,86% 58,33% 20,81% 33,23% 28,38% 16,94% 37,26% 12,54%
Kassalikviditet 120,95% -% 77,78% 212,94% 119,42% 149,77% 139,62% 120,23% 164,72% 114,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...