Visa allt om Pilängen Fastigheter AB
Visa allt om Pilängen Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 912 1 836 1 824 1 744 1 744 1 744 1 678 1 499 1 557 1 467
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 178 1 034 1 088 846 1 075 1 108 998 857 993 944
Resultat efter finansnetto 1 164 1 012 1 025 697 922 969 854 568 735 727
Årets resultat 680 672 585 380 509 713 629 306 527 524
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 180 3 161 3 287 3 474 3 609 3 810 3 998 4 198 4 397 4 502
Omsättningstillgångar 1 804 1 687 2 053 2 547 1 919 1 530 2 649 2 272 1 844 2 798
Tillgångar 4 984 4 848 5 340 6 021 5 528 5 340 6 647 6 470 6 241 7 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 095 2 415 2 943 2 358 1 977 1 468 461 644 838 1 612
Obeskattade reserver 1 252 962 814 549 372 142 142 142 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 800 800 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Kortfristiga skulder 1 636 671 782 114 178 729 1 044 683 403 689
Skulder och eget kapital 4 984 4 848 5 340 6 021 5 528 5 340 6 647 6 470 6 241 7 301
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 780 1 000 1 200 0 0 0 0 400 500 1 300
Omsättning 1 912 1 836 1 824 1 744 1 744 1 744 1 678 1 499 1 557 1 467
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 399 1 225 1 275 1 034 1 276 1 310 1 197 1 056 1 184 1 118
Nettoomsättningförändring 4,14% 0,66% 4,59% 0,00% 0,00% 3,93% 11,94% -3,73% 6,13% -%
Du Pont-modellen 23,66% 21,35% 20,41% 14,07% 19,45% 20,75% 15,03% 13,25% 15,91% 12,94%
Vinstmarginal 61,66% 56,37% 59,76% 48,57% 61,64% 63,53% 59,54% 57,17% 63,78% 64,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,79% 55,34% 69,68% 139,51% 99,83% 45,93% 95,65% 106,00% 92,55% 143,76%
Soliditet 61,63% 65,29% 67,00% 45,88% 40,72% 29,45% 8,51% 11,53% 13,43% 22,08%
Kassalikviditet 110,27% 251,42% 262,53% 2 234,21% 1 078,09% 209,88% 253,74% 332,65% 457,57% 406,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...