Visa allt om Henry Bogg Fastigheter i Mora AB
Visa allt om Henry Bogg Fastigheter i Mora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 004 870 772 719 12 991 13 104 11 272 11 050 13 413 9 543
Övrig omsättning - 237 - - 186 249 207 253 210 305
Rörelseresultat (EBIT) 483 560 329 29 475 913 797 907 1 480 553
Resultat efter finansnetto 440 435 277 13 420 904 728 847 1 383 457
Årets resultat 295 -89 0 201 420 904 728 2 169 720 293
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 090 5 196 6 648 6 770 4 394 3 072 3 520 4 156 4 313 3 852
Omsättningstillgångar 2 020 1 083 527 869 5 429 5 445 5 179 4 646 5 133 3 125
Tillgångar 6 110 6 279 7 175 7 639 9 823 8 517 8 699 8 802 9 446 6 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 169 4 674 4 863 4 863 4 912 4 742 4 088 3 361 1 713 1 003
Obeskattade reserver 88 0 0 0 562 562 562 562 1 233 860
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 549 853 1 824 2 152 650 0 746 1 706 1 801 1 896
Kortfristiga skulder 2 304 752 488 624 3 699 3 213 3 303 3 174 4 699 3 218
Skulder och eget kapital 6 110 6 279 7 175 7 639 9 823 8 517 8 699 8 802 9 446 6 977
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 517 509 303 523 361
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 174 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 5 371 4 550 4 499 4 990 4 555 4 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 31 2 172 2 081 1 963 2 097 2 086 1 811
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 250 250 250 0 521 10
Omsättning 1 004 1 107 772 719 13 177 13 353 11 479 11 303 13 623 9 848
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 20 19 20 23 23 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 650 690 564 480 583 477
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 242 229 195 165 167 166
Rörelseresultat, EBITDA 599 658 451 132 1 198 1 428 1 314 1 717 2 326 1 235
Nettoomsättningförändring 15,40% 12,69% 7,37% -94,47% -0,86% 16,25% 2,01% -17,62% 40,55% -%
Du Pont-modellen 7,91% 8,93% 4,61% 0,48% 4,84% 10,72% 9,22% 10,76% 15,67% 7,93%
Vinstmarginal 48,11% 64,48% 42,88% 5,15% 3,66% 6,97% 7,11% 8,57% 11,03% 5,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,53% 63,35% 69,32% 59,35% 61,72% 69,60%
Rörelsekapital/omsättning -28,29% 38,05% 5,05% 34,08% 13,32% 17,03% 16,64% 13,32% 3,24% -0,97%
Soliditet 52,99% 74,44% 67,78% 63,66% 54,22% 60,54% 51,76% 42,78% 27,53% 23,25%
Kassalikviditet 87,67% 144,02% 107,99% 139,26% 102,35% 120,07% 108,90% 85,48% 82,70% 71,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...