Visa allt om Marcus Engström Skogsentreprenad Aktiebolag
Visa allt om Marcus Engström Skogsentreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 700 4 814 4 706 5 497 5 151 4 635 4 475 4 224 4 175 2 958
Övrig omsättning 57 69 56 124 87 128 515 87 85 78
Rörelseresultat (EBIT) -224 -57 193 452 -425 434 461 194 289 358
Resultat efter finansnetto -247 -81 144 374 -485 376 419 112 233 267
Årets resultat 1 2 60 79 0 215 237 213 224 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 428 3 198 2 418 2 760 4 962 3 037 3 759 2 071 2 375 2 778
Omsättningstillgångar 1 401 1 597 2 301 2 251 2 772 2 242 1 908 1 739 1 891 1 955
Tillgångar 3 828 4 795 4 719 5 012 7 734 5 279 5 667 3 810 4 266 4 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 120 1 119 1 557 1 497 1 417 1 417 1 202 965 752 529
Obeskattade reserver 668 918 1 003 939 681 1 174 1 100 1 018 1 213 1 293
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 561 1 173 968 1 496 3 150 1 662 2 198 786 1 257 1 802
Kortfristiga skulder 1 480 1 585 1 192 1 080 2 486 1 026 1 166 1 041 1 043 1 110
Skulder och eget kapital 3 828 4 795 4 719 5 012 7 734 5 279 5 667 3 810 4 266 4 733
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 393 378 325 305 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 056 1 013 1 016 864 802 414 435 320 281 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 485 470 478 413 422 371 406 313 305 190
Utdelning till aktieägare 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 757 4 883 4 762 5 621 5 238 4 763 4 990 4 311 4 260 3 036
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 175 1 204 1 177 1 832 1 717 1 545 1 492 2 112 2 088 1 479
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 380 381 442 421 409 431 518 475 406
Rörelseresultat, EBITDA 547 590 753 1 037 951 1 157 1 188 840 867 901
Nettoomsättningförändring -2,37% 2,29% -14,39% 6,72% 11,13% 3,58% 5,94% 1,17% 41,14% -%
Du Pont-modellen -5,67% -0,81% 4,17% 9,74% -4,87% 8,33% 8,58% 5,93% 8,16% 7,86%
Vinstmarginal -4,62% -0,81% 4,19% 8,88% -7,32% 9,49% 10,86% 5,35% 8,34% 12,58%
Bruttovinstmarginal 78,32% 81,43% 84,66% 81,77% 45,54% 51,78% 47,51% 45,22% 44,29% 59,87%
Rörelsekapital/omsättning -1,68% 0,25% 23,57% 21,30% 5,55% 26,24% 16,58% 16,52% 20,31% 28,57%
Soliditet 42,87% 38,27% 49,57% 43,68% 24,81% 43,23% 35,52% 44,57% 38,10% 30,85%
Kassalikviditet 94,66% 100,76% 193,04% 208,43% 111,50% 218,52% 163,64% 167,05% 181,30% 176,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...