Visa allt om Åkeriet i Hjälmhult AB
Visa allt om Åkeriet i Hjälmhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 130 3 850 3 762 7 093 6 100 5 117 4 010 4 805 4 706 3 328
Övrig omsättning 140 - 82 658 - 38 138 - 38 55
Rörelseresultat (EBIT) 249 -60 -365 422 95 115 -271 138 88 144
Resultat efter finansnetto 229 -82 -379 400 54 88 -299 68 -57 37
Årets resultat 9 4 3 29 39 64 19 48 127 169
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 817 1 841 2 100 2 112 2 192 1 950 1 745 2 632 3 632 3 830
Omsättningstillgångar 1 103 1 095 660 1 265 1 202 1 178 835 517 449 499
Tillgångar 2 921 2 936 2 761 3 377 3 394 3 128 2 580 3 149 4 082 4 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 609 1 601 1 596 1 593 1 564 1 525 1 460 1 442 1 394 1 416
Obeskattade reserver 325 125 215 600 240 240 240 565 565 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 404 495 557 427 703 513 81 332 890 1 150
Kortfristiga skulder 582 716 392 757 887 851 798 811 1 233 963
Skulder och eget kapital 2 921 2 936 2 761 3 377 3 394 3 128 2 580 3 149 4 082 4 329
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 300 300 300 300 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 322 136 786 935 1 014 806 584 717 702 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 168 58 338 397 435 408 305 412 389 269
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 4 270 3 850 3 844 7 751 6 100 5 155 4 148 4 805 4 744 3 383
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 065 1 925 1 254 1 773 1 525 1 279 1 003 1 201 1 177 1 109
Personalkostnader per anställd (tkr) 248 100 376 335 378 411 339 402 383 350
Rörelseresultat, EBITDA 508 256 -61 750 474 634 641 1 138 1 084 953
Nettoomsättningförändring 7,27% 2,34% -46,96% 16,28% 19,21% 27,61% -16,55% 2,10% 41,41% -%
Du Pont-modellen 8,56% -2,01% -13,22% 12,50% 2,83% 3,71% -10,50% 4,38% 2,16% 3,33%
Vinstmarginal 6,05% -1,53% -9,70% 5,95% 1,57% 2,27% -6,76% 2,87% 1,87% 4,33%
Bruttovinstmarginal 29,88% 20,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,62% 9,84% 7,12% 7,16% 5,16% 6,39% 0,92% -6,12% -16,66% -13,94%
Soliditet 63,76% 57,85% 63,88% 60,27% 51,29% 54,41% 63,44% 58,71% 44,12% 46,02%
Kassalikviditet 95,53% 86,73% 155,10% 158,26% 127,62% 136,43% 103,13% 63,75% 36,42% 51,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...