Visa allt om Åkeriet i Hjälmhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 850 3 762 7 093 6 100 5 117 4 010 4 805 4 706 3 328 2 538
Övrig omsättning - 82 658 - 38 138 - 38 55 467
Rörelseresultat (EBIT) -60 -365 422 95 115 -271 138 88 144 703
Resultat efter finansnetto -82 -379 400 54 88 -299 68 -57 37 640
Årets resultat 4 3 29 39 64 19 48 127 169 109
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 841 2 100 2 112 2 192 1 950 1 745 2 632 3 632 3 830 3 353
Omsättningstillgångar 1 095 660 1 265 1 202 1 178 835 517 449 499 592
Tillgångar 2 936 2 761 3 377 3 394 3 128 2 580 3 149 4 082 4 329 3 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 601 1 596 1 593 1 564 1 525 1 460 1 442 1 394 1 416 1 311
Obeskattade reserver 125 215 600 240 240 240 565 565 800 1 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 495 557 427 703 513 81 332 890 1 150 944
Kortfristiga skulder 716 392 757 887 851 798 811 1 233 963 689
Skulder och eget kapital 2 936 2 761 3 377 3 394 3 128 2 580 3 149 4 082 4 329 3 945
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 300 300 300 300 200 361
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 136 786 935 1 014 806 584 717 702 484 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 58 338 397 435 408 305 412 389 269 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 64
Omsättning 3 850 3 844 7 751 6 100 5 155 4 148 4 805 4 744 3 383 3 005
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 925 1 254 1 773 1 525 1 279 1 003 1 201 1 177 1 109 1 269
Personalkostnader per anställd (tkr) 100 376 335 378 411 339 402 383 350 352
Rörelseresultat, EBITDA 256 -61 750 474 634 641 1 138 1 084 953 1 264
Nettoomsättningförändring 2,34% -46,96% 16,28% 19,21% 27,61% -16,55% 2,10% 41,41% 31,13% -%
Du Pont-modellen -2,01% -13,22% 12,50% 2,83% 3,71% -10,50% 4,38% 2,16% 3,33% 17,85%
Vinstmarginal -1,53% -9,70% 5,95% 1,57% 2,27% -6,76% 2,87% 1,87% 4,33% 27,74%
Bruttovinstmarginal 20,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,84% 7,12% 7,16% 5,16% 6,39% 0,92% -6,12% -16,66% -13,94% -3,82%
Soliditet 57,85% 63,88% 60,27% 51,29% 54,41% 63,44% 58,71% 44,12% 46,02% 51,48%
Kassalikviditet 86,73% 155,10% 158,26% 127,62% 136,43% 103,13% 63,75% 36,42% 51,82% 85,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...