Visa allt om Däckprofil i Göteborg AB
Visa allt om Däckprofil i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 2 0 859 4 104 4 186 3 703 2 025 1 119 297
Övrig omsättning - 50 77 - - - - - - 69
Rörelseresultat (EBIT) -490 -455 -407 -665 868 760 965 284 546 3
Resultat efter finansnetto -490 -324 -457 -737 851 721 959 277 543 -2
Årets resultat -490 -324 -85 -196 356 354 492 107 285 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 491 1 305 1 350 1 407 1 796 1 518 385 151 5
Omsättningstillgångar 1 047 1 015 1 444 1 691 3 276 2 580 1 845 959 788 191
Tillgångar 1 149 1 506 2 749 3 041 4 682 4 375 3 363 1 344 939 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 386 875 1 200 1 284 1 480 1 124 898 506 399 120
Obeskattade reserver 0 0 0 430 971 691 486 236 145 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 763 631 550 327 1 231 1 560 1 980 602 394 76
Skulder och eget kapital 1 149 1 506 2 749 3 041 4 682 4 375 3 363 1 344 939 196
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 38 348 1 113 1 253 1 001 416 158 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 8 102 179 480 532 418 165 43 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 100 0 6
Omsättning 0 52 77 859 4 104 4 186 3 703 2 025 1 119 366
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 859 2 052 2 093 1 852 2 025 1 119 297
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 148 414 876 943 792 622 221 83
Rörelseresultat, EBITDA -470 -425 -362 -609 950 822 1 030 340 586 4
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -79,07% -1,96% 13,04% 82,86% 80,97% 276,77% -%
Du Pont-modellen -% -20,85% -% -21,37% 21,74% 17,37% 28,69% 21,21% 58,15% 1,53%
Vinstmarginal -% -15 700,00% -% -75,67% 24,81% 18,16% 26,06% 14,07% 48,79% 1,01%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,36%
Rörelsekapital/omsättning -% 19 200,00% -% 158,79% 49,83% 24,37% -3,65% 17,63% 35,21% 38,72%
Soliditet 33,59% 58,10% 43,65% 52,64% 46,90% 37,33% 37,35% 50,29% 53,61% 61,22%
Kassalikviditet 137,22% 160,86% 262,55% 517,13% 266,13% 165,38% 93,18% 159,30% 200,00% 251,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...