Visa allt om L&L Distribution i Jönköping AB
Visa allt om L&L Distribution i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 528 20 500 18 279 22 574 25 500 20 883 16 368 18 642 16 761 15 853
Övrig omsättning - - - - 7 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 751 897 424 791 1 095 1 370 259 473 103 679
Resultat efter finansnetto 753 905 440 807 1 130 1 374 262 482 104 682
Årets resultat 534 701 334 437 620 1 014 190 367 208 484
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 683 720 746 109 47 31 56 65 69
Omsättningstillgångar 3 961 3 834 3 690 3 877 5 403 4 734 2 780 3 207 2 810 3 101
Tillgångar 3 961 4 516 4 410 4 623 5 512 4 781 2 811 3 263 2 875 3 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 270 992 1 040 1 206 1 339 1 470 955 966 798 831
Obeskattade reserver 492 492 492 492 285 0 0 0 21 211
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 199 3 033 2 878 2 925 3 887 3 311 1 855 2 297 2 055 2 129
Skulder och eget kapital 3 961 4 516 4 410 4 623 5 512 4 781 2 811 3 263 2 875 3 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 940 742 784 829 715
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 560 1 497 1 652 2 021 2 067 1 036 843 790 909 652
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 593 595 641 691 1 153 1 113 565 592 643 490
Utdelning till aktieägare 750 255 750 500 570 750 500 200 200 240
Omsättning 20 528 20 500 18 279 22 574 25 507 20 883 16 368 18 642 16 761 15 853
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 132 5 125 4 570 4 515 5 100 4 177 3 274 3 728 3 352 3 963
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 543 604 561 649 623 444 449 483 462
Rörelseresultat, EBITDA 754 919 450 819 1 113 1 384 284 501 130 702
Nettoomsättningförändring 0,14% 12,15% -19,03% -11,47% 22,11% 27,58% -12,20% 11,22% 5,73% -%
Du Pont-modellen 19,04% 20,04% 9,98% 17,56% 20,50% 28,74% 9,32% 14,83% 3,65% 21,51%
Vinstmarginal 3,67% 4,41% 2,41% 3,60% 4,43% 6,58% 1,60% 2,60% 0,63% 4,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,58% 3,91% 4,44% 4,22% 5,95% 6,81% 5,65% 4,88% 4,50% 6,13%
Soliditet 41,75% 30,46% 32,28% 33,93% 28,10% 30,75% 33,97% 29,60% 28,28% 31,01%
Kassalikviditet 180,13% 126,41% 128,21% 132,55% 139,00% 142,98% 149,87% 139,62% 136,74% 145,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...