Visa allt om LAJC i Kramfors AB
Visa allt om LAJC i Kramfors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 98 636 788 973 917 652 574 1 418
Övrig omsättning 3 - - - 10 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -23 -282 83 197 -212 -115 -24 -324 453
Resultat efter finansnetto -88 -118 -388 66 369 -38 -153 -415 -657 356
Årets resultat -88 -98 -388 46 369 -38 -153 -415 -657 159
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 650 1 650 1 650 1 650 400 202 3 5 44 53
Omsättningstillgångar 6 29 24 84 162 74 76 210 228 949
Tillgångar 1 656 1 679 1 674 1 734 563 276 79 214 271 1 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -831 -743 -645 -257 -303 -672 -634 -480 -525 237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 942 1 013 1 058 1 058 215 259 378 456 214 1
Kortfristiga skulder 1 545 1 409 1 262 933 651 689 335 239 582 765
Skulder och eget kapital 1 656 1 679 1 674 1 734 563 276 79 214 271 1 002
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 461 507 262 437 539
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 261 340 246 0 0 27 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 4 91 113 98 167 167 116 147 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 0 98 636 798 973 917 652 574 1 418
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 98 636 788 973 917 652 574 1 418
Personalkostnader per anställd (tkr) - 4 352 453 345 630 675 406 584 692
Rörelseresultat, EBITDA -3 -23 -282 83 198 -211 -114 -23 -323 453
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -84,59% -19,29% -19,01% 6,11% 40,64% 13,59% -59,52% -%
Du Pont-modellen -% -% -16,85% 4,90% 70,52% -4,35% -145,57% -160,75% -235,79% 37,82%
Vinstmarginal -% -% -287,76% 13,36% 50,38% -1,23% -12,54% -52,76% -111,32% 26,73%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 97,96% 86,42% 71,53% 91,82% 95,40% 96,69% 88,15%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -1 263,27% -133,49% -62,06% -63,21% -28,24% -4,45% -61,67% 12,98%
Soliditet -50,18% -44,25% -38,53% -14,82% -53,82% -243,48% -802,53% -224,30% -193,73% 23,65%
Kassalikviditet 0,39% 2,06% 1,90% 9,00% 24,88% 10,74% 22,69% 87,87% 39,18% 124,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...