Visa allt om Nordisk Handel & Konsult AB
Visa allt om Nordisk Handel & Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 104 169 109 83 87 47 2 6 3 0
Övrig omsättning - - - - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 67 -23 12 7 -7 -86 -114 -300 -12
Resultat efter finansnetto -43 66 -23 12 7 -7 -86 -115 -300 852
Årets resultat -43 66 -23 12 7 -7 -86 -115 -300 852
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 46 57 19 2 19 38 58 78 74
Omsättningstillgångar 55 78 58 140 128 150 131 261 449 881
Tillgångar 111 123 115 159 129 169 170 319 527 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 93 27 120 108 149 156 242 487 941
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 31 89 40 21 20 14 77 39 14
Skulder och eget kapital 111 123 115 159 129 169 170 319 527 956
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 128 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 12 23 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 12 39 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 19 0 48 0 0 130 154
Omsättning 104 169 109 83 88 47 2 6 3 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 3 2 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 23 109 -
Rörelseresultat, EBITDA -14 78 -23 14 24 13 -66 -94 -282 -9
Nettoomsättningförändring -38,46% 55,05% 31,33% -4,60% 85,11% 2 250,00% -66,67% 100,00% -% -%
Du Pont-modellen -38,74% 54,47% -20,00% 7,55% 5,43% -4,14% -50,59% -35,74% -56,93% -%
Vinstmarginal -41,35% 39,64% -21,10% 14,46% 8,05% -14,89% -4 300,00% -1 900,00% -10 000,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -5,77% 27,81% -28,44% 120,48% 122,99% 276,60% 5 850,00% 3 066,67% 13 666,67% -%
Soliditet 45,05% 75,61% 23,48% 75,47% 83,72% 88,17% 91,76% 75,86% 92,41% 98,43%
Kassalikviditet 90,16% 251,61% 65,17% 170,00% 238,10% 320,00% 257,14% 203,90% 884,62% 5 621,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...