Visa allt om SCANDIPAINT Färgfabrik AB
Visa allt om SCANDIPAINT Färgfabrik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - 3 115 3 459 3 292 2 433 5 482 10 715 15 454 14 012
Övrig omsättning - - 25 - - 45 5 290 15 61
Rörelseresultat (EBIT) - - -54 58 96 5 38 -239 375 240
Resultat efter finansnetto - - 16 46 54 -38 20 -355 255 179
Årets resultat - - 6 38 51 -38 20 -268 182 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - 308 446 619 687 83 120 98 57
Omsättningstillgångar - - 973 863 706 800 1 885 2 009 2 589 1 955
Tillgångar - - 1 281 1 309 1 324 1 487 1 968 2 128 2 687 2 011
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - 941 934 896 846 883 87 355 173
Obeskattade reserver - - 0 0 0 0 0 0 86 100
Avsättningar (tkr) - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - 50 69 106 240 478 411 0 0
Kortfristiga skulder - - 291 305 321 402 606 1 630 2 246 1 739
Skulder och eget kapital - - 1 281 1 309 1 324 1 487 1 968 2 128 2 687 2 011
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 25 42 63 15 60 461 841 1 551
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 74 319 290 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 86 85 93 79 180 397 377 573
Utdelning till aktieägare - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - 3 140 3 459 3 292 2 478 5 487 11 005 15 469 14 073
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 3 115 3 459 3 292 2 433 5 482 5 358 5 151 4 671
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 175 242 222 160 321 602 575 921
Rörelseresultat, EBITDA - - 13 162 214 113 75 -204 409 245
Nettoomsättningförändring -% -% -9,95% 5,07% 35,31% -55,62% -48,84% -30,67% 10,29% -%
Du Pont-modellen -% -% 2,11% 4,51% 7,40% 0,34% 1,93% -11,18% 14,07% 11,93%
Vinstmarginal -% -% 0,87% 1,71% 2,98% 0,21% 0,69% -2,22% 2,45% 1,71%
Bruttovinstmarginal -% -% 27,13% 26,77% 33,35% 26,72% 23,04% 16,81% 18,53% 25,90%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 21,89% 16,13% 11,70% 16,36% 23,33% 3,54% 2,22% 1,54%
Soliditet -% -% 73,46% 71,35% 67,67% 56,89% 44,87% 4,09% 15,52% 12,18%
Kassalikviditet -% -% 320,27% 271,80% 207,79% 177,86% 293,56% 120,00% 115,27% 112,13%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...