Visa allt om Goodtech Solutions AB
Visa allt om Goodtech Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 114 944 147 437 134 035 191 065 156 051 64 086 46 203 45 690 53 322 70 396
Övrig omsättning 468 409 66 62 148 3 171 112 219 293
Rörelseresultat (EBIT) -13 996 -10 798 -11 938 4 403 2 754 1 419 3 291 2 260 2 557 6 542
Resultat efter finansnetto -14 457 -11 158 -12 338 4 401 2 521 2 258 3 209 2 093 2 506 6 399
Årets resultat -12 330 -8 166 -11 497 3 509 752 3 561 3 208 1 065 1 306 1 547
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 068 13 627 9 808 9 822 10 308 8 391 7 395 8 137 1 829 2 071
Omsättningstillgångar 42 549 62 727 67 492 57 518 45 667 27 347 11 945 17 037 13 473 14 248
Tillgångar 55 616 76 354 77 299 67 340 55 975 35 738 19 340 25 175 15 302 16 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 739 10 069 18 235 18 919 17 332 1 627 4 104 4 266 3 201 1 896
Obeskattade reserver 650 2 344 3 197 4 038 4 349 2 069 2 189 2 189 1 631 1 038
Avsättningar (tkr) 836 1 455 1 175 820 820 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 870 2 030 2 610 3 785 635 1 581
Kortfristiga skulder 50 392 62 486 54 693 43 563 32 605 30 012 10 437 14 935 9 836 11 805
Skulder och eget kapital 55 616 76 354 77 299 67 340 55 975 35 738 19 340 25 175 15 302 16 319
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 751 881 847 694 657 738 1 390 1 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 29 490 36 954 42 207 41 810 37 863 16 422 15 925 16 247 16 953 16 006
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 13 263 17 298 18 075 19 412 17 754 8 843 7 027 7 419 8 532 6 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 115 412 147 846 134 101 191 127 156 199 64 089 46 374 45 802 53 541 70 689
Nyckeltal
Antal anställda 63 74 85 97 88 41 41 43 46 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 825 1 992 1 577 1 970 1 773 1 563 1 127 1 063 1 159 1 637
Personalkostnader per anställd (tkr) 725 772 751 702 681 669 631 605 635 637
Rörelseresultat, EBITDA -12 836 -9 703 -11 054 5 266 3 453 1 664 3 628 3 058 3 311 7 691
Nettoomsättningförändring -22,04% 10,00% -29,85% 22,44% 143,50% 38,71% 1,12% -14,31% -24,25% -%
Du Pont-modellen -25,04% -14,13% -15,44% 6,73% 5,17% 6,80% 17,41% 9,91% 17,56% 40,37%
Vinstmarginal -12,12% -7,32% -8,90% 2,37% 1,86% 3,79% 7,29% 5,46% 5,04% 9,36%
Bruttovinstmarginal 36,37% 39,88% 48,41% 45,21% 48,78% 53,78% 73,64% 74,18% 70,97% 56,35%
Rörelsekapital/omsättning -6,82% 0,16% 9,55% 7,30% 8,37% -4,16% 3,26% 4,60% 6,82% 3,47%
Soliditet 7,63% 15,58% 26,82% 32,51% 36,69% 8,82% 29,56% 23,21% 28,59% 16,20%
Kassalikviditet 83,28% 99,53% 121,82% 130,49% 138,12% 91,12% 114,45% 114,07% 136,98% 120,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...