Visa allt om Pensionsdepån AB
Visa allt om Pensionsdepån AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 455 1 205 1 055 1 066 1 011 1 194 1 164 1 074 880 819
Övrig omsättning - - 5 - - 45 - - 16 15
Rörelseresultat (EBIT) 543 83 10 44 112 122 109 153 97 68
Resultat efter finansnetto 435 83 7 55 121 130 112 152 86 69
Årets resultat 275 66 57 57 75 33 58 55 46 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 172 326 440 387 588 710 515 521 375 188
Omsättningstillgångar 821 359 183 338 166 160 218 53 90 164
Tillgångar 5 993 685 623 724 754 870 732 574 465 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 664 414 348 302 269 245 262 224 189 143
Obeskattade reserver 259 177 177 245 263 245 162 129 53 32
Avsättningar (tkr) 0 5 16 33 72 89 100 93 80 63
Långfristiga skulder 2 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 376 89 82 145 150 292 209 128 143 115
Skulder och eget kapital 5 993 685 623 724 754 870 732 574 465 352
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 370 272 567 365 332 293 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 100 - - - 0
Löner till övriga anställda - 392 351 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 163 157 153 121 243 218 223 138 127
Utdelning till aktieägare 0 25 0 10 25 50 50 20 20 0
Omsättning 1 455 1 205 1 060 1 066 1 011 1 239 1 164 1 074 896 834
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 455 1 205 1 055 1 066 1 011 1 194 1 164 1 074 880 819
Personalkostnader per anställd (tkr) 380 607 532 571 426 736 648 581 465 416
Rörelseresultat, EBITDA 611 151 96 105 173 173 166 186 136 107
Nettoomsättningförändring 20,75% 14,22% -1,03% 5,44% -15,33% 2,58% 8,38% 22,05% 7,45% -%
Du Pont-modellen 9,11% 12,12% 2,09% 7,73% 16,05% 14,94% 15,30% 26,66% 20,86% 19,89%
Vinstmarginal 37,53% 6,89% 1,23% 5,25% 11,97% 10,89% 9,62% 14,25% 11,02% 8,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -106,87% 22,41% 9,57% 18,11% 1,58% -11,06% 0,77% -6,98% -6,02% 5,98%
Soliditet 14,45% 80,59% 78,02% 68,11% 61,38% 48,92% 52,10% 55,59% 48,85% 47,17%
Kassalikviditet 34,55% 403,37% 223,17% 233,10% 110,67% 54,79% 104,31% 41,41% 62,94% 142,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...