Visa allt om Pensionsdepån AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 205 1 055 1 066 1 011 1 194 1 164 1 074 880 819 674
Övrig omsättning - 5 - - 45 - - 16 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 83 10 44 112 122 109 153 97 68 37
Resultat efter finansnetto 83 7 55 121 130 112 152 86 69 36
Årets resultat 66 57 57 75 33 58 55 46 35 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 326 440 387 588 710 515 521 375 188 177
Omsättningstillgångar 359 183 338 166 160 218 53 90 164 160
Tillgångar 685 623 724 754 870 732 574 465 352 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 414 348 302 269 245 262 224 189 143 108
Obeskattade reserver 177 177 245 263 245 162 129 53 32 11
Avsättningar (tkr) 5 16 33 72 89 100 93 80 63 42
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 82 145 150 292 209 128 143 115 176
Skulder och eget kapital 685 623 724 754 870 732 574 465 352 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 370 272 567 365 332 293 270 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 100 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 392 351 - 0 0 0 0 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 163 157 153 121 243 218 223 138 127 89
Utdelning till aktieägare 25 0 10 25 50 50 20 20 0 0
Omsättning 1 205 1 060 1 066 1 011 1 239 1 164 1 074 896 834 674
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 205 1 055 1 066 1 011 1 194 1 164 1 074 880 819 674
Personalkostnader per anställd (tkr) 607 532 571 426 736 648 581 465 416 342
Rörelseresultat, EBITDA 151 96 105 173 173 166 186 136 107 88
Nettoomsättningförändring 14,22% -1,03% 5,44% -15,33% 2,58% 8,38% 22,05% 7,45% 21,51% -%
Du Pont-modellen 12,12% 2,09% 7,73% 16,05% 14,94% 15,30% 26,66% 20,86% 19,89% 10,98%
Vinstmarginal 6,89% 1,23% 5,25% 11,97% 10,89% 9,62% 14,25% 11,02% 8,55% 5,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,41% 9,57% 18,11% 1,58% -11,06% 0,77% -6,98% -6,02% 5,98% -2,37%
Soliditet 80,59% 78,02% 68,11% 61,38% 48,92% 52,10% 55,59% 48,85% 47,17% 34,40%
Kassalikviditet 403,37% 223,17% 233,10% 110,67% 54,79% 104,31% 41,41% 62,94% 142,61% 90,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...