Visa allt om Buffers Group AB
Visa allt om Buffers Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 150 840 840 1 015 1 280 120 120 120 120 0
Övrig omsättning - - - - 292 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -578 52 94 -223 - 23 51 68 86 -37
Resultat efter finansnetto -1 130 -129 -6 169 11 124 - 792 558 642 1 880 -86
Årets resultat -1 130 -129 -6 169 11 171 - 791 555 623 1 864 -86
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 629 7 629 11 259 11 711 7 836 5 950 5 950 6 302 6 390 6 579
Omsättningstillgångar 1 806 4 303 5 142 5 242 5 663 3 671 1 218 895 421 0
Tillgångar 9 435 11 932 16 401 16 953 13 499 9 621 7 168 7 197 6 811 6 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 732 6 863 8 292 15 261 4 890 5 083 4 891 4 561 4 914 4 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 47 10 10 10 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 703 5 070 8 109 1 692 8 562 4 528 2 265 2 625 1 897 2 304
Skulder och eget kapital 9 435 11 932 16 401 16 953 13 499 9 621 7 168 7 197 6 811 6 579
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 445 436 493 583 504 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 144 143 164 187 169 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 0 750 600 225 600 1 225
Omsättning 150 840 840 1 015 1 572 120 120 120 120 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 150 840 840 1 015 1 280 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 588 579 669 770 679 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -578 52 94 -223 - 23 51 68 86 -37
Nettoomsättningförändring -82,14% 0,00% -17,24% -20,70% 966,67% 0,00% 0,00% 0,00% -% -%
Du Pont-modellen -0,28% 1,62% -37,58% 66,34% -% 8,45% 8,36% 9,28% 28,01% -%
Vinstmarginal -17,33% 22,98% -733,69% 1 108,08% -% 677,50% 499,17% 556,67% 1 590,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -1 264,67% -91,31% -353,21% 349,75% -226,48% -714,17% -872,50% -1 441,67% -1 230,00% -%
Soliditet 60,75% 57,52% 50,56% 90,02% 36,48% 52,91% 68,34% 63,47% 72,15% 64,98%
Kassalikviditet 48,77% 84,87% 63,41% 309,81% 66,14% 81,07% 53,77% 34,10% 22,19% 0,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-06: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...