Visa allt om A-net AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 966 1 508 5 865 7 135 7 255 5 952 4 408 5 256 4 111 0
Övrig omsättning 35 80 103 116 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -86 135 349 377 76 421 90 192 276 0
Resultat efter finansnetto 58 1 286 1 154 283 10 539 161 918 186 1 192
Årets resultat 110 1 249 1 031 280 -55 406 64 750 1 644
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 151 1 642 1 326 482 629 764 1 027 973 804 100
Omsättningstillgångar 2 697 4 053 4 036 4 823 4 708 3 823 3 783 4 576 4 263 1 192
Tillgångar 5 848 5 695 5 362 5 305 5 337 4 586 4 810 5 549 5 067 1 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 383 4 273 3 024 1 993 1 813 1 868 1 462 1 398 745 744
Obeskattade reserver 371 422 437 372 502 465 465 414 323 298
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 616 506 337 431 300 296 280 140 73 0
Kortfristiga skulder 479 494 1 565 2 509 2 722 1 958 2 603 3 597 3 926 250
Skulder och eget kapital 5 848 5 695 5 362 5 305 5 337 4 586 4 810 5 549 5 067 1 292
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 150 - 120 312 490 389 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 150 200 120 120 228 189 -
Löner till övriga anställda 600 756 1 804 2 381 2 789 1 721 1 129 911 776 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 221 277 714 979 1 087 651 586 551 444 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 0 97 0
Omsättning 1 001 1 588 5 968 7 251 7 255 5 952 4 408 5 256 4 111 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 6 7 8 5 4 4 4 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 483 754 978 1 019 907 1 190 1 102 1 314 1 028 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 472 420 513 518 543 507 496 412 -
Rörelseresultat, EBITDA -86 135 349 377 97 451 115 207 318 0
Nettoomsättningförändring -35,94% -74,29% -17,80% -1,65% 21,89% 35,03% -16,13% 27,85% -% -%
Du Pont-modellen 1,01% 27,29% 24,60% 8,41% 2,38% 13,26% 4,26% 17,97% 12,95% -%
Vinstmarginal 6,11% 103,05% 22,49% 6,25% 1,75% 10,22% 4,65% 18,97% 15,96% -%
Bruttovinstmarginal 94,41% 100,00% 100,00% 100,00% 74,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 229,61% 236,01% 42,13% 32,43% 27,37% 31,33% 26,77% 18,63% 8,20% -%
Soliditet 79,90% 80,81% 62,75% 42,74% 40,90% 48,21% 37,52% 30,57% 19,29% 74,19%
Kassalikviditet 563,05% 820,45% 209,97% 150,38% 121,53% 144,18% 87,71% 68,84% 70,38% 476,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...