Visa allt om E.Hs måleri AB
Visa allt om E.Hs måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 126 2 857 3 104 3 345 4 334 3 467 2 670 2 886 4 418 3 825
Övrig omsättning 55 4 - - 40 - 25 - 53 52
Rörelseresultat (EBIT) -223 382 54 -12 456 115 -203 47 619 380
Resultat efter finansnetto -201 383 52 -7 462 115 -203 76 627 379
Årets resultat -201 338 36 14 269 80 -203 142 445 321
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 48 60 74 51 75 106 92 49
Omsättningstillgångar 458 1 813 1 647 1 518 1 764 1 228 1 004 1 474 1 660 1 408
Tillgångar 458 1 848 1 695 1 578 1 839 1 280 1 079 1 580 1 752 1 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 423 1 320 1 105 1 069 1 055 786 707 999 946 589
Obeskattade reserver 0 0 60 60 92 0 0 0 131 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 528 532 449 692 493 373 580 675 737
Skulder och eget kapital 458 1 848 1 695 1 578 1 839 1 280 1 079 1 580 1 752 1 457
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 153 624 0 771 929 892 823 766 700 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 554 878 837 1 036 651 535 499 995 1 022
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 618 699 852 789 838 763 742 766 753
Utdelning till aktieägare 317 696 120 0 0 0 0 90 89 88
Omsättning 181 2 861 3 104 3 345 4 374 3 467 2 695 2 886 4 471 3 877
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 5 5 6 6 5 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 42 571 621 669 722 578 534 577 631 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 85 379 466 522 502 425 441 435 397 393
Rörelseresultat, EBITDA -223 394 66 2 481 139 -172 71 641 397
Nettoomsättningförändring -95,59% -7,96% -7,20% -22,82% 25,01% 29,85% -7,48% -34,68% 15,50% -%
Du Pont-modellen -43,89% 20,73% 3,19% -0,44% 25,12% 8,98% -18,63% 4,94% 35,96% 26,15%
Vinstmarginal -159,52% 13,41% 1,74% -0,21% 10,66% 3,32% -7,53% 2,70% 14,26% 9,96%
Bruttovinstmarginal 76,19% 91,04% 90,08% 87,98% 89,62% 88,40% 88,28% 90,06% 88,71% 89,93%
Rörelsekapital/omsättning 335,71% 44,98% 35,92% 31,96% 24,73% 21,20% 23,63% 30,98% 22,30% 17,54%
Soliditet 92,36% 71,43% 67,95% 70,55% 61,06% 61,41% 65,52% 63,23% 59,38% 46,90%
Kassalikviditet 1 308,57% 342,23% 308,27% 336,08% 253,90% 247,67% 267,02% 252,24% 244,15% 189,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...