Visa allt om J-E Perssons Åkeri AB
Visa allt om J-E Perssons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 358 325 354 348 400 402 490 529 465 435
Övrig omsättning - - - - - 3 - 3 49 -
Rörelseresultat (EBIT) 83 66 36 -54 -75 -49 8 36 24 23
Resultat efter finansnetto 83 127 -19 -38 -74 -50 8 38 101 24
Årets resultat 64 127 -19 -38 -74 -24 12 25 91 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 457 384 247 317 395 451 461 455 498 358
Omsättningstillgångar 154 170 172 129 93 118 199 189 176 178
Tillgångar 612 554 420 446 489 569 660 644 674 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 435 308 327 365 440 463 452 426 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 28 35 35 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 119 111 119 123 129 168 157 212 165
Skulder och eget kapital 612 554 420 446 489 569 660 644 674 536
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 120 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 24 20 50 120 110 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 24 40 49 71 67 71 71 74 72 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 358 325 354 348 400 405 490 532 514 435
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 358 325 354 348 400 402 490 529 465 435
Personalkostnader per anställd (tkr) 48 63 102 194 183 197 195 198 196 192
Rörelseresultat, EBITDA 83 66 36 -44 -65 -39 18 46 27 26
Nettoomsättningförändring 10,15% -8,19% 1,72% -13,00% -0,50% -17,96% -7,37% 13,76% 6,90% -%
Du Pont-modellen 13,56% 22,74% 9,76% -8,52% -15,34% -8,61% 1,36% 6,06% 14,99% 4,66%
Vinstmarginal 23,18% 38,77% 11,58% -10,92% -18,75% -12,19% 1,84% 7,37% 21,72% 5,75%
Bruttovinstmarginal 49,44% 50,15% 50,28% 55,46% 42,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,45% 15,69% 17,23% 2,87% -7,50% -2,74% 6,33% 6,05% -7,74% 2,99%
Soliditet 81,54% 78,52% 73,33% 73,32% 74,64% 77,33% 73,28% 74,10% 66,94% 67,20%
Kassalikviditet 136,28% 142,86% 154,95% 108,40% 75,61% 91,47% 118,45% 120,38% 83,02% 107,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...