Visa allt om Unni Trolle AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 782 65 0 191 8 104 0 39 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 759 58 -2 185 1 94 -78 31 -127 -315
Resultat efter finansnetto 1 759 58 -1 186 1 94 -76 32 -127 -315
Årets resultat 1 405 58 -1 186 1 94 -76 32 -127 -315
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 1 985 1 951 2 082 2 090 684 584 657 600 621
Omsättningstillgångar 2 611 88 70 39 44 51 61 61 30 36
Tillgångar 2 637 2 073 2 021 2 120 2 135 735 645 718 631 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 247 842 784 785 599 611 518 294 262 389
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 390 1 231 1 236 1 335 1 535 123 128 424 369 268
Skulder och eget kapital 2 637 2 073 2 021 2 120 2 135 735 645 718 631 657
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Omsättning 1 782 65 0 191 8 104 0 39 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 759 58 -2 185 1 98 -74 35 -123 -311
Nettoomsättningförändring 2 641,54% -% -100,00% 2 287,50% -92,31% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 66,70% 2,80% -% 8,77% 0,05% 12,79% -% 4,46% -% -%
Vinstmarginal 98,71% 89,23% -% 97,38% 12,50% 90,38% -% 82,05% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 124,64% -1 758,46% -% -678,53% -18 637,50% -69,23% -% -930,77% -% -%
Soliditet 85,21% 40,62% 38,79% 37,03% 28,06% 83,13% 80,31% 40,95% 41,52% 59,21%
Kassalikviditet 669,49% 7,15% 5,66% 2,92% 2,87% 41,46% 47,66% 14,39% 8,13% 13,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...