Visa allt om Sorefa AB
Visa allt om Sorefa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 550 1 116 1 413 1 430 1 431 1 837 1 989 1 821 1 508 1 401
Övrig omsättning - 8 - - - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 308 -198 75 77 62 365 526 370 167 52
Resultat efter finansnetto 255 -336 -79 -135 -168 227 376 -96 -214 -279
Årets resultat 255 -336 -79 -135 -168 227 376 -96 -214 -279
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 644 8 852 9 178 9 582 10 048 10 490 10 957 11 414 11 829 12 317
Omsättningstillgångar 434 395 278 387 336 477 1 140 505 394 271
Tillgångar 9 078 9 247 9 456 9 969 10 385 10 968 12 096 11 919 12 223 12 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 271 1 016 1 051 1 031 1 166 1 334 1 473 1 097 1 092 1 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 342 7 729 7 967 8 421 8 722 9 199 10 074 10 330 10 680 11 125
Kortfristiga skulder 466 502 438 517 497 435 550 493 450 357
Skulder och eget kapital 9 078 9 247 9 456 9 969 10 385 10 968 12 096 11 919 12 223 12 588
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 23
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0
Omsättning 1 550 1 124 1 413 1 430 1 431 1 837 1 994 1 821 1 508 1 401
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 696 278 545 544 536 841 1 001 839 636 521
Nettoomsättningförändring 38,89% -21,02% -1,19% -0,07% -22,10% -7,64% 9,23% 20,76% 7,64% -%
Du Pont-modellen 3,39% -2,14% 0,79% 0,79% 0,65% 3,33% 4,35% 3,10% 1,44% 0,45%
Vinstmarginal 19,87% -17,74% 5,31% 5,52% 4,68% 19,87% 26,45% 20,32% 11,67% 4,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,06% -9,59% -11,32% -9,09% -11,25% 2,29% 29,66% 0,66% -3,71% -6,14%
Soliditet 14,00% 10,99% 11,11% 10,34% 11,23% 12,16% 12,18% 9,20% 8,93% 8,79%
Kassalikviditet 93,13% 78,69% 63,47% 74,85% 67,61% 109,66% 207,27% 102,43% 87,56% 75,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...