Visa allt om Flyingegården Fastighetsaktiebolag (svb)
Visa allt om Flyingegården Fastighetsaktiebolag (svb)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 734 576 789 533 659 650 625 721 603 632
Övrig omsättning - - - - - - - - 6 12
Rörelseresultat (EBIT) 224 120 257 2 5 6 22 201 110 129
Resultat efter finansnetto 181 54 178 -90 440 -93 -75 22 -30 13
Årets resultat 3 -2 100 -1 266 -61 -133 22 -30 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 977 2 585 2 647 2 714 2 788 2 859 2 926 2 979 3 058 3 033
Omsättningstillgångar 118 113 107 351 36 71 467 300 759 492
Tillgångar 3 095 2 698 2 754 3 065 2 825 2 930 3 393 3 280 3 817 3 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 470 467 470 369 371 104 165 99 76 107
Obeskattade reserver 72 85 137 93 101 0 33 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 088 1 874 1 860 2 188 2 157 2 596 2 651 2 706 2 761 2 816
Kortfristiga skulder 465 271 288 414 196 229 544 475 979 603
Skulder och eget kapital 3 095 2 698 2 754 3 065 2 825 2 930 3 393 3 280 3 817 3 525
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 734 576 789 533 659 650 625 721 609 644
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 298 182 324 76 75 80 99 280 187 202
Nettoomsättningförändring 27,43% -27,00% 48,03% -19,12% 1,38% 4,00% -13,31% 19,57% -4,59% -%
Du Pont-modellen 7,27% 4,45% 9,33% 0,07% 19,65% 0,20% 0,68% 6,16% 2,88% 3,66%
Vinstmarginal 30,65% 20,83% 32,57% 0,38% 84,22% 0,92% 3,68% 28,02% 18,24% 20,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,68% 99,86% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -47,28% -27,43% -22,94% -11,82% -24,28% -24,31% -12,32% -24,27% -36,48% -17,56%
Soliditet 17,00% 19,77% 20,95% 14,28% 15,77% 3,55% 5,58% 3,02% 1,99% 3,04%
Kassalikviditet 25,38% 41,70% 37,15% 84,78% 18,37% 31,00% 85,85% 63,16% 77,53% 80,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...