Visa allt om Mediakontakten Söfting & Blixt AB
Visa allt om Mediakontakten Söfting & Blixt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Nettoomsättning 5 266 5 410 4 484 5 078 5 665 10 688 12 773 11 654 12 025 5 257
Övrig omsättning 182 - - 5 5 19 2 - 98 79
Rörelseresultat (EBIT) 303 605 408 483 693 183 328 859 87 309
Resultat efter finansnetto 123 436 229 290 515 -305 3 602 -240 161
Årets resultat 82 331 147 200 397 -305 -34 436 -240 258
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 893 1 069 67 89 127 116 217 188 225 201
Omsättningstillgångar 1 435 1 955 2 014 1 816 1 896 1 956 3 638 3 480 3 963 2 479
Tillgångar 2 328 3 024 2 081 1 905 2 023 2 072 3 854 3 668 4 189 2 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 700 568 621 421 24 329 363 -73 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 369 477 204 212 0 494 587 9 0 190
Kortfristiga skulder 1 537 1 848 1 308 1 071 1 602 1 554 2 938 3 296 4 262 2 322
Skulder och eget kapital 2 328 3 024 2 081 1 905 2 023 2 072 3 854 3 668 4 189 2 679
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 1 017 1 014 1 089 850 1 295 668
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 310 1 858 1 608 2 107 1 314 3 771 4 522 3 685 4 719 2 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 938 785 664 750 779 1 186 1 665 1 531 2 038 985
Utdelning till aktieägare 200 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 448 5 410 4 484 5 083 5 670 10 707 12 775 11 654 12 123 5 336
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 5 6 6 13 20 15 14 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 752 902 897 846 944 822 639 777 859 526
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 460 482 501 552 436 377 416 586 379
Rörelseresultat, EBITDA 314 616 430 521 738 283 449 959 218 365
Nettoomsättningförändring -2,66% 20,65% -11,70% -10,36% -47,00% -16,32% 9,60% -3,09% -% -%
Du Pont-modellen 15,03% 22,22% 22,73% 29,55% 38,70% 14,19% 12,51% 26,39% 4,25% 11,98%
Vinstmarginal 6,65% 12,42% 10,55% 11,09% 13,82% 2,75% 3,77% 8,31% 1,48% 6,11%
Bruttovinstmarginal 88,57% 82,57% 86,46% 91,47% 94,60% 92,82% 89,56% 88,54% 88,12% 89,88%
Rörelsekapital/omsättning -1,94% 1,98% 15,74% 14,67% 5,19% 3,76% 5,48% 1,58% -2,49% 2,99%
Soliditet 18,08% 23,15% 27,29% 32,60% 20,81% 1,16% 8,54% 9,90% -1,74% 6,23%
Kassalikviditet 58,82% 91,83% 137,54% 152,66% 108,43% 110,17% 68,99% 59,38% 53,80% 79,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...