Visa allt om Sista versen 29125 AB
Visa allt om Sista versen 29125 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 120 0 0 0 0 209
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -11 -16 -18 49 -9 -14 -17 -34 -172
Resultat efter finansnetto -8 -11 -16 -18 51 -7 -17 -25 -30 -172
Årets resultat -8 -11 -16 -18 51 -7 -17 -25 -30 -79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 5 12 19
Omsättningstillgångar 78 85 96 139 201 137 145 169 191 295
Tillgångar 78 85 96 139 201 137 145 174 203 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 81 92 126 184 133 140 162 187 217
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 4 13 18 5 5 12 16 97
Skulder och eget kapital 78 85 96 139 201 137 145 174 203 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 26
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 37
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Omsättning 0 0 0 1 120 0 0 0 0 209
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 120 - - - - 209
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 2 - - - - 192
Rörelseresultat, EBITDA -7 -11 -16 -18 49 -9 -9 -10 -27 -165
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -99,17% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -12,95% 30,85% -% -% -% -% -54,95%
Vinstmarginal -% -% -% -1 800,00% 51,67% -% -% -% -% -82,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 12 600,00% 152,50% -% -% -% -% 94,74%
Soliditet 93,59% 95,29% 95,83% 90,65% 91,54% 97,08% 96,55% 93,10% 92,12% 69,33%
Kassalikviditet 1 950,00% 2 125,00% 2 400,00% 1 069,23% 1 116,67% 2 740,00% 2 900,00% 1 408,33% 1 193,75% 304,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...