Visa allt om Ackordera i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 454 1 321 1 540 1 678 1 712 1 596 2 078 2 123 2 036 1 995
Övrig omsättning - - - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 475 198 260 321 138 186 236 204 194 380
Resultat efter finansnetto 489 208 287 354 118 195 247 198 185 381
Årets resultat 345 178 183 247 90 120 119 102 86 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 132 193 260 273 333 357 139 191 131
Omsättningstillgångar 1 356 1 109 1 203 1 314 955 901 859 1 101 1 041 1 139
Tillgångar 1 427 1 241 1 397 1 574 1 228 1 235 1 217 1 240 1 232 1 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 519 424 496 466 363 402 413 429 452 486
Obeskattade reserver 581 536 558 506 478 494 461 375 327 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 326 281 343 602 387 340 342 436 453 515
Skulder och eget kapital 1 427 1 241 1 397 1 574 1 228 1 235 1 217 1 240 1 232 1 269
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 502 364 478 473 472 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 475 560 605 569 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 185 189 217 205 182 141 200 199 183 155
Utdelning till aktieägare 250 250 250 153 144 128 131 135 125 120
Omsättning 1 454 1 321 1 540 1 678 1 712 1 596 2 080 2 123 2 036 1 995
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 454 1 321 1 540 1 678 1 712 1 596 2 078 2 123 2 036 1 995
Personalkostnader per anställd (tkr) 684 773 871 787 695 509 695 683 682 627
Rörelseresultat, EBITDA 536 260 325 382 198 247 280 255 244 409
Nettoomsättningförändring 10,07% -14,22% -8,22% -1,99% 7,27% -23,20% -2,12% 4,27% 2,06% -%
Du Pont-modellen 34,27% 16,84% 20,62% 22,49% 11,56% 15,87% 20,54% 16,85% 15,99% 30,02%
Vinstmarginal 33,63% 15,82% 18,70% 21,10% 8,29% 12,28% 12,03% 9,84% 9,68% 19,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,40% 54,82% 62,42% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 70,84% 62,68% 55,84% 42,43% 33,18% 35,15% 24,88% 31,32% 28,88% 31,28%
Soliditet 68,13% 67,85% 66,66% 53,30% 58,25% 62,03% 61,85% 56,37% 55,80% 53,50%
Kassalikviditet 415,95% 394,66% 350,73% 218,27% 246,77% 265,00% 251,17% 252,52% 229,80% 221,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...