Visa allt om Ackordera i Sverige AB
Visa allt om Ackordera i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 269 1 454 1 321 1 540 1 678 1 712 1 596 2 078 2 123 2 036
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 307 475 198 260 321 138 186 236 204 194
Resultat efter finansnetto 326 489 208 287 354 118 195 247 198 185
Årets resultat 306 345 178 183 247 90 120 119 102 86
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 71 132 193 260 273 333 357 139 191
Omsättningstillgångar 1 342 1 356 1 109 1 203 1 314 955 901 859 1 101 1 041
Tillgångar 1 393 1 427 1 241 1 397 1 574 1 228 1 235 1 217 1 240 1 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 575 519 424 496 466 363 402 413 429 452
Obeskattade reserver 515 581 536 558 506 478 494 461 375 327
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 304 326 281 343 602 387 340 342 436 453
Skulder och eget kapital 1 393 1 427 1 241 1 397 1 574 1 228 1 235 1 217 1 240 1 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 502 364 478 473 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 475 560 605 569 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 185 189 217 205 182 141 200 199 183
Utdelning till aktieägare 370 250 250 250 153 144 128 131 135 125
Omsättning 1 269 1 454 1 321 1 540 1 678 1 712 1 596 2 080 2 123 2 036
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 269 1 454 1 321 1 540 1 678 1 712 1 596 2 078 2 123 2 036
Personalkostnader per anställd (tkr) 725 684 773 871 787 695 509 695 683 682
Rörelseresultat, EBITDA 317 536 260 325 382 198 247 280 255 244
Nettoomsättningförändring -12,72% 10,07% -14,22% -8,22% -1,99% 7,27% -23,20% -2,12% 4,27% -%
Du Pont-modellen 23,40% 34,27% 16,84% 20,62% 22,49% 11,56% 15,87% 20,54% 16,85% 15,99%
Vinstmarginal 25,69% 33,63% 15,82% 18,70% 21,10% 8,29% 12,28% 12,03% 9,84% 9,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,40% 54,82% 62,42% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 81,80% 70,84% 62,68% 55,84% 42,43% 33,18% 35,15% 24,88% 31,32% 28,88%
Soliditet 70,11% 68,13% 67,85% 66,66% 53,30% 58,25% 62,03% 61,85% 56,37% 55,80%
Kassalikviditet 441,45% 415,95% 394,66% 350,73% 218,27% 246,77% 265,00% 251,17% 252,52% 229,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...