Visa allt om Efron & Dotter AB
Visa allt om Efron & Dotter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 458 1 195 1 562 442 1 150 1 979 2 417 2 657 3 900 1 876
Övrig omsättning 22 - - - 73 9 14 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -28 -27 -24 19 28 63 23 85 42
Resultat efter finansnetto 2 -27 -37 -39 -1 6 39 -2 40 39
Årets resultat 2 -27 -37 -39 -1 4 28 -2 28 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 5 6 12 18
Omsättningstillgångar 615 519 843 394 786 893 815 1 039 1 425 1 126
Tillgångar 615 519 843 394 786 895 820 1 045 1 438 1 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 57 84 121 160 160 156 129 131 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 363 296 350 1 202 118 256 239 505 356
Kortfristiga skulder 194 168 408 272 424 617 408 678 802 686
Skulder och eget kapital 615 519 843 394 786 895 820 1 045 1 438 1 144
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 23 38 92 30 22 519 817 734 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 7 12 29 9 0 162 313 209 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 480 1 195 1 562 442 1 223 1 988 2 431 2 657 3 900 1 876
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 195 1 562 221 1 150 1 979 1 209 1 329 3 900 1 876
Personalkostnader per anställd (tkr) - 41 63 67 39 - 403 627 1 037 332
Rörelseresultat, EBITDA 1 -28 -27 -24 21 31 64 29 91 46
Nettoomsättningförändring -61,67% -23,50% 253,39% -61,57% -41,89% -18,12% -9,03% -31,87% 107,89% -%
Du Pont-modellen 0,33% -5,20% -3,20% -6,09% 2,42% 3,13% 7,68% 2,39% 5,98% 3,67%
Vinstmarginal 0,44% -2,26% -1,73% -5,43% 1,65% 1,41% 2,61% 0,94% 2,21% 2,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 66,06% 81,57% 81,81% 100,00% 66,69% 63,36% 70,20%
Rörelsekapital/omsättning 91,92% 29,37% 27,85% 27,60% 31,48% 13,95% 16,84% 13,59% 15,97% 23,45%
Soliditet 9,43% 10,98% 9,96% 30,71% 20,36% 17,88% 19,02% 12,34% 9,11% 9,00%
Kassalikviditet 317,01% 308,93% 133,09% 93,75% 179,25% 112,48% 73,04% 119,17% 164,59% 141,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...