Visa allt om Sista versen 22740 AB
Visa allt om Sista versen 22740 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 9 0 10 20 69 36
Övrig omsättning - 3 18 - 1 1 140 21 29 1
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 -29 -47 -37 -52 90 -15 38 -17
Resultat efter finansnetto -1 0 -29 -46 -37 -52 89 -23 27 -26
Årets resultat -1 0 -29 -35 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 32 77 121 167 214 260 307 354
Omsättningstillgångar 51 60 19 21 23 19 27 2 40 19
Tillgångar 51 60 51 98 145 186 241 262 347 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 51 52 81 116 116 116 116 115 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 12 48 100 11 35 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 50 100 150
Kortfristiga skulder 0 9 0 18 18 22 25 85 97 99
Skulder och eget kapital 51 60 51 98 145 186 241 262 347 373
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 18 0 10 1 150 41 98 37
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 16 -2 8 -5 137 32 85 29
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -100,00% -50,00% -71,01% 91,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -25,52% -% 37,34% -5,34% 10,95% -4,56%
Vinstmarginal -% -% -% -% -411,11% -% 900,00% -70,00% 55,07% -47,22%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 55,56% -% 20,00% -415,00% -82,61% -222,22%
Soliditet 98,04% 85,00% 101,96% 82,65% 86,10% 81,38% 78,71% 47,30% 40,40% 32,57%
Kassalikviditet -% 666,67% -% 116,67% 127,78% 86,36% 108,00% 2,35% 41,24% 19,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...