Visa allt om Symbal Communication AB
Visa allt om Symbal Communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 702 22 541 19 529 16 225 17 413 11 204 9 673 12 408 10 698 8 293
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 972 1 185 530 1 179 706 257 421 593 1 532 1 198
Resultat efter finansnetto 971 1 165 508 1 199 766 173 529 739 1 574 1 204
Årets resultat 549 658 806 821 508 157 289 411 837 645
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 23 59 75 114 117 65 110 226 201
Omsättningstillgångar 6 790 8 680 4 286 6 278 7 845 4 901 6 841 6 056 4 225 3 572
Tillgångar 6 883 8 703 4 344 6 352 7 959 5 018 6 906 6 166 4 451 3 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 658 768 1 170 1 364 1 043 552 395 1 842 1 630 990
Obeskattade reserver 1 306 1 056 751 1 294 1 217 1 145 1 201 1 067 889 488
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 104 153 201 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 919 6 872 2 319 3 542 5 499 3 322 5 311 3 259 1 932 2 295
Skulder och eget kapital 6 883 8 703 4 344 6 352 7 959 5 018 6 906 6 166 4 451 3 773
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 073 1 063 1 028 886 696 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 599 8 212 5 149 5 118 3 392 2 630 2 291 2 558 1 036 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 657 3 312 2 193 2 403 2 030 1 593 1 447 1 423 687 309
Utdelning till aktieägare 549 658 1 050 1 000 500 0 0 1 700 200 197
Omsättning 22 702 22 541 19 529 16 225 17 413 11 204 9 673 12 408 10 698 8 293
Nyckeltal
Antal anställda 22 20 12 12 11 8 8 8 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 032 1 127 1 627 1 352 1 583 1 401 1 209 1 551 1 783 2 764
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 601 642 670 626 670 621 661 454 429
Rörelseresultat, EBITDA 1 009 1 220 565 1 218 745 285 467 648 1 584 1 244
Nettoomsättningförändring 0,71% 15,42% 20,36% -6,82% 55,42% 15,83% -22,04% 15,98% 29,00% -%
Du Pont-modellen 14,15% 13,66% 12,20% 19,36% 9,84% 5,12% 7,75% 12,07% 35,45% 31,94%
Vinstmarginal 4,29% 5,27% 2,71% 7,58% 4,50% 2,29% 5,53% 6,00% 14,75% 14,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,24% 8,02% 10,07% 16,86% 13,47% 14,09% 15,82% 22,54% 21,43% 15,40%
Soliditet 24,36% 18,29% 40,42% 36,49% 24,37% 27,82% 18,54% 42,33% 51,00% 35,55%
Kassalikviditet 138,04% 126,31% 184,82% 177,24% 142,66% 147,53% 128,81% 185,82% 218,69% 155,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...