Visa allt om Elmgrens Autoservice AB
Visa allt om Elmgrens Autoservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 619 5 666 5 355 4 213 3 650 4 699 4 360 3 816 2 788 2 594
Övrig omsättning 29 3 183 103 122 - 25 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 525 1 506 1 394 1 105 1 113 725 585 270 39 214
Resultat efter finansnetto 1 525 1 526 1 554 1 269 954 752 617 226 20 214
Årets resultat 964 933 899 784 430 449 357 118 7 158
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 71 110 36 142 22 37 52 32 55
Omsättningstillgångar 7 237 6 107 4 948 3 749 2 499 1 974 1 545 1 032 886 863
Tillgångar 7 270 6 177 5 058 3 785 2 641 1 996 1 582 1 084 918 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 211 3 397 2 614 1 866 1 225 925 726 470 351 468
Obeskattade reserver 2 012 1 733 1 409 1 012 754 446 297 167 125 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 18 28 36 0 0
Kortfristiga skulder 1 047 1 048 1 035 908 663 608 531 412 442 326
Skulder och eget kapital 7 270 6 177 5 058 3 785 2 641 1 996 1 582 1 084 918 918
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 350 309 319 324 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 848 786 831 602 452 537 508 494 337 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 274 247 264 212 176 337 319 300 228 159
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 143 130 250 100 0 124
Omsättning 5 648 5 669 5 538 4 316 3 772 4 699 4 385 3 816 2 788 2 594
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 873 1 889 1 785 2 107 1 825 1 566 1 453 1 272 929 1 297
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 351 371 410 317 406 379 377 303 338
Rörelseresultat, EBITDA 1 538 1 527 1 411 1 114 1 122 740 600 289 62 245
Nettoomsättningförändring -0,83% 5,81% 27,11% 15,42% -22,32% 7,78% 14,26% 36,87% 7,48% -%
Du Pont-modellen 20,99% 24,72% 30,74% 33,58% 42,29% 37,78% 39,13% 25,92% 4,25% 23,42%
Vinstmarginal 27,16% 26,95% 29,04% 30,17% 30,60% 16,05% 14,20% 7,36% 1,40% 8,29%
Bruttovinstmarginal 56,70% 55,12% 54,66% 54,83% 53,84% 49,63% 47,66% 47,46% 44,62% 47,61%
Rörelsekapital/omsättning 110,16% 89,29% 73,07% 67,43% 50,30% 29,07% 23,26% 16,25% 15,93% 20,70%
Soliditet 79,51% 76,88% 73,41% 69,01% 67,43% 62,81% 59,73% 54,45% 48,04% 60,78%
Kassalikviditet 627,22% 546,95% 460,00% 392,18% 356,11% 302,30% 253,86% 196,60% 148,19% 193,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...