Visa allt om Rightadvice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 126 1 316 777 612 335 286 1 306 1 765 500 154
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 977 633 143 123 -37 -199 2 617 -86 -642
Resultat efter finansnetto 977 634 144 124 -35 -199 3 633 -78 -634
Årets resultat 572 352 112 123 -35 -96 0 444 -78 -249
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 6 19 37
Omsättningstillgångar 1 636 1 031 406 442 229 397 924 1 086 504 731
Tillgångar 1 636 1 031 406 442 229 397 924 1 092 523 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 780 472 232 241 118 280 504 744 390 557
Obeskattade reserver 402 158 0 0 0 0 102 102 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
Kortfristiga skulder 454 400 174 201 111 117 318 245 132 187
Skulder och eget kapital 1 636 1 031 406 442 229 397 924 1 092 523 768
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 430 210 250 192 125 191 325 480 305 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 234 128 45 0 0 18 58 120 17 68
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 137 110 112 60 87 114 172 243 145 189
Utdelning till aktieägare 160 264 112 121 0 127 127 240 90 89
Omsättning 2 126 1 316 777 612 335 286 1 306 1 765 500 154
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 063 658 389 612 335 143 653 883 250 77
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 278 56 400 294 201 327 486 237 360
Rörelseresultat, EBITDA 977 633 143 123 -37 -199 8 630 -68 -624
Nettoomsättningförändring 61,55% 69,37% 26,96% 82,69% 17,13% -78,10% -26,01% 253,00% 224,68% -%
Du Pont-modellen 59,72% 61,40% 35,47% 28,05% -15,28% -50,13% 0,32% 57,88% -14,72% -82,55%
Vinstmarginal 45,95% 48,10% 18,53% 20,26% -10,45% -69,58% 0,23% 35,81% -15,40% -411,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,60% 47,95% 29,86% 39,38% 35,22% 97,90% 46,40% 47,65% 74,40% 353,25%
Soliditet 66,84% 57,73% 57,14% 54,52% 51,53% 70,53% 62,68% 74,86% 74,57% 72,53%
Kassalikviditet 360,35% 257,75% 233,33% 219,90% 206,31% 339,32% 290,57% 443,27% 381,82% 390,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...