Visa allt om Granbo Medicinkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 236 342 424 539 605 483 384 491 406 380
Övrig omsättning - 1 46 - - 95 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -125 -1 144 170 127 127 30 -8 5 52
Resultat efter finansnetto -125 -1 144 170 127 127 30 -8 -1 58
Årets resultat -44 -3 82 91 93 104 25 -1 0 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 23 0 0 24 15 9 35 67
Omsättningstillgångar 228 391 364 370 320 273 182 184 182 171
Tillgångar 228 391 387 370 320 296 197 193 217 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 293 296 304 274 241 157 132 149 159
Obeskattade reserver 0 81 81 44 0 0 16 21 30 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 16 10 21 46 56 24 40 39 44
Skulder och eget kapital 228 391 387 370 320 296 197 193 217 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 197 108 169 171 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 116 127 151 131 195 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 18 23 67 105 120 86 122 101 85
Utdelning till aktieägare 40 40 0 90 60 60 20 0 15 10
Omsättning 236 343 470 539 605 578 384 491 406 380
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 118 171 212 270 303 242 192 246 203 190
Personalkostnader per anställd (tkr) 71 75 89 106 157 165 98 154 138 115
Rörelseresultat, EBITDA -125 -1 144 170 127 127 40 18 31 78
Nettoomsättningförändring -30,99% -19,34% -21,34% -10,91% 25,26% 25,78% -21,79% 20,94% 6,84% -%
Du Pont-modellen -54,82% -0,26% 37,21% 45,95% 39,69% 42,91% 15,74% -4,15% -0,46% 24,37%
Vinstmarginal -52,97% -0,29% 33,96% 31,54% 20,99% 26,29% 8,07% -1,63% -0,25% 15,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,56% 109,65% 83,49% 64,75% 45,29% 44,93% 41,15% 29,33% 35,22% 33,42%
Soliditet 92,11% 91,09% 92,81% 90,93% 85,62% 81,42% 85,68% 76,23% 78,62% 77,70%
Kassalikviditet 1 200,00% 2 443,75% 3 640,00% 1 761,90% 695,65% 487,50% 758,33% 460,00% 466,67% 388,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...