Visa allt om Granbo Medicinkonsult AB
Visa allt om Granbo Medicinkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 277 236 342 424 539 605 483 384 491 406
Övrig omsättning 1 - 1 46 - - 95 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 -125 -1 144 170 127 127 30 -8 5
Resultat efter finansnetto 7 -125 -1 144 170 127 127 30 -8 -1
Årets resultat 7 -44 -3 82 91 93 104 25 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 23 0 0 24 15 9 35
Omsättningstillgångar 200 228 391 364 370 320 273 182 184 182
Tillgångar 200 228 391 387 370 320 296 197 193 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 210 293 296 304 274 241 157 132 149
Obeskattade reserver 0 0 81 81 44 0 0 16 21 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 19 16 10 21 46 56 24 40 39
Skulder och eget kapital 200 228 391 387 370 320 296 197 193 217
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 197 108 169 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 116 127 151 131 195 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 17 18 23 67 105 120 86 122 101
Utdelning till aktieägare 0 40 40 0 90 60 60 20 0 15
Omsättning 278 236 343 470 539 605 578 384 491 406
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 277 118 171 212 270 303 242 192 246 203
Personalkostnader per anställd (tkr) 116 71 75 89 106 157 165 98 154 138
Rörelseresultat, EBITDA 7 -125 -1 144 170 127 127 40 18 31
Nettoomsättningförändring 17,37% -30,99% -19,34% -21,34% -10,91% 25,26% 25,78% -21,79% 20,94% -%
Du Pont-modellen 3,50% -54,82% -0,26% 37,21% 45,95% 39,69% 42,91% 15,74% -4,15% -0,46%
Vinstmarginal 2,53% -52,97% -0,29% 33,96% 31,54% 20,99% 26,29% 8,07% -1,63% -0,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,54% 88,56% 109,65% 83,49% 64,75% 45,29% 44,93% 41,15% 29,33% 35,22%
Soliditet 88,50% 92,11% 91,09% 92,81% 90,93% 85,62% 81,42% 85,68% 76,23% 78,62%
Kassalikviditet 833,33% 1 200,00% 2 443,75% 3 640,00% 1 761,90% 695,65% 487,50% 758,33% 460,00% 466,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...