Visa allt om Helgums Måleri & Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 442 478 371 445 673 171 531 445 775 585
Övrig omsättning - - 225 266 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -87 -14 90 91 123 -110 58 -18 -40 -12
Resultat efter finansnetto -88 -14 88 86 110 -122 50 -21 -46 -16
Årets resultat 1 -4 41 31 74 -75 2 -4 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 155 202 239 175 213 278 93 149 212
Omsättningstillgångar 259 341 333 400 265 107 274 210 195 229
Tillgångar 366 496 535 639 439 320 552 303 344 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 285 289 248 217 143 218 216 220 220
Obeskattade reserver 15 104 114 79 36 0 47 0 17 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 21 64 104 147 24 61 98
Kortfristiga skulder 66 107 132 290 122 73 140 62 45 56
Skulder och eget kapital 366 496 535 639 439 320 552 303 344 440
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 83 - - 0 165 38 120 113 158 147
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 11 33 136 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 51 28 38 43 52 12 35 36 48 40
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 442 478 596 711 673 171 531 445 775 585
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 442 478 371 - 673 86 266 223 388 293
Personalkostnader per anställd (tkr) 141 43 74 - 246 26 78 76 108 95
Rörelseresultat, EBITDA -40 33 141 113 187 -45 87 37 23 48
Nettoomsättningförändring -7,53% 28,84% -16,63% -33,88% 293,57% -67,80% 19,33% -42,58% 32,48% -%
Du Pont-modellen -23,77% -2,82% 16,82% 14,24% 28,02% -34,38% 10,51% -5,94% -11,63% -2,73%
Vinstmarginal -19,68% -2,93% 24,26% 20,45% 18,28% -64,33% 10,92% -4,04% -5,16% -2,05%
Bruttovinstmarginal 77,15% 84,31% 80,05% 63,37% 92,57% 85,38% 83,80% 82,47% 60,90% 88,89%
Rörelsekapital/omsättning 43,67% 48,95% 54,18% 24,72% 21,25% 19,88% 25,24% 33,26% 19,35% 29,57%
Soliditet 81,34% 73,81% 70,64% 47,92% 55,47% 44,69% 45,77% 71,29% 67,51% 60,80%
Kassalikviditet 392,42% 318,69% 252,27% 137,93% 217,21% 146,58% 195,71% 338,71% 433,33% 408,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...