Visa allt om Hernandez TakEntreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 614 8 465 7 853 3 372 0 238 591 548 1 676 2 255
Övrig omsättning - 22 - - - - - - - 240
Rörelseresultat (EBIT) 847 568 601 575 -30 -41 229 244 -465 84
Resultat efter finansnetto 823 543 575 463 -34 -43 224 226 -494 62
Årets resultat 470 309 331 246 -34 -43 224 226 -477 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 548 46 259 332 100 100 100 100 152 95
Omsättningstillgångar 3 405 2 329 2 148 1 509 14 91 106 80 373 1 160
Tillgångar 3 954 2 375 2 407 1 841 114 191 206 180 524 1 255
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 448 978 669 337 33 67 110 -114 -340 137
Obeskattade reserver 618 408 268 121 0 0 0 0 0 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 481 243 363 319 0 45 0 113 184 341
Kortfristiga skulder 1 406 746 1 106 1 063 81 80 96 181 680 760
Skulder och eget kapital 3 954 2 375 2 407 1 841 114 191 206 180 524 1 255
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 161 223 90 144 241
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 573 943 642 479 0 0 0 0 286 343
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 603 415 232 116 0 65 72 29 117 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 614 8 487 7 853 3 372 0 238 591 548 1 676 2 495
Nyckeltal
Antal anställda 6 4 3 4 1 1 1 1 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 269 2 116 2 618 843 - 238 591 548 335 451
Personalkostnader per anställd (tkr) 367 341 294 151 - 226 297 120 100 150
Rörelseresultat, EBITDA 989 588 675 611 -30 -41 229 254 -404 141
Nettoomsättningförändring 60,83% 7,79% 132,89% -% -100,00% -59,73% 7,85% -67,30% -25,68% -%
Du Pont-modellen 21,42% 23,92% 24,97% 31,23% -% -21,47% 111,17% 135,56% -88,74% 6,69%
Vinstmarginal 6,22% 6,71% 7,65% 17,05% -% -17,23% 38,75% 44,53% -27,74% 3,73%
Bruttovinstmarginal 30,97% 30,19% 26,50% 41,52% -% 100,00% 100,00% 91,61% 55,55% 58,23%
Rörelsekapital/omsättning 14,68% 18,70% 13,27% 13,23% -% 4,62% 1,69% -18,43% -18,32% 17,74%
Soliditet 48,81% 54,58% 36,48% 23,15% 28,95% 35,08% 53,40% -63,33% -64,89% 11,89%
Kassalikviditet 242,18% 312,20% 194,21% 141,96% 17,28% 113,75% 110,42% 44,20% 29,85% 114,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...