Visa allt om Mat är livet Norrköping Aktiebolag
Visa allt om Mat är livet Norrköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -15 -14 -15 -11 -11 -9 -7 -6 -5
Resultat efter finansnetto 3 968 950 933 932 951 -53 956 979 594 -5
Årets resultat 4 000 999 1 000 1 000 999 0 1 027 979 594 40
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 883 3 883 577 2 589 2 425 1 721 2 275 577 890 617
Omsättningstillgångar 921 194 1 544 1 11 26 26 852 26 26
Tillgångar 4 804 4 077 2 121 2 590 2 436 1 747 2 301 1 429 916 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 315 836 642
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 462 0 778 1 248 1 093 404 958 114 80 0
Kortfristiga skulder 0 2 734 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 4 804 4 077 2 121 2 590 2 436 1 747 2 301 1 429 916 642
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 1 000 500 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -15 -14 -15 -11 -11 -9 -7 -6 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 90,38% 32,92% 63,27% 51,81% 55,09% 76,82% 58,32% 92,02% 91,27% 100,00%
Kassalikviditet -% 7,10% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...