Visa allt om M o M Consulting i Höryda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 672 1 155 1 335 832 589 733 902 823 1 008 1 066
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 758 300 554 256 -129 61 248 176 409 474
Resultat efter finansnetto 758 304 564 269 -110 67 252 193 412 476
Årets resultat 440 177 394 199 -10 47 184 135 294 341
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 53 54 59 10 305 795 870
Omsättningstillgångar 2 181 1 637 1 665 938 902 1 133 1 255 901 366 193
Tillgångar 2 181 1 637 1 665 991 955 1 192 1 265 1 206 1 161 1 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 115 930 969 725 668 805 885 820 784 590
Obeskattade reserver 525 334 258 199 200 300 300 300 300 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 540 372 439 67 87 87 80 85 76 173
Skulder och eget kapital 2 181 1 637 1 665 991 955 1 192 1 265 1 206 1 161 1 063
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 437 382 397 370 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 516 511 441 349 444 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 162 161 139 110 140 138 121 129 108 97
Utdelning till aktieägare 260 255 215 150 143 127 127 120 100 100
Omsättning 1 672 1 155 1 335 832 589 733 902 823 1 008 1 066
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 672 1 155 1 335 832 589 733 902 823 1 008 1 066
Personalkostnader per anställd (tkr) 691 708 650 492 649 618 556 576 531 512
Rörelseresultat, EBITDA 758 300 554 256 -129 61 252 180 413 478
Nettoomsättningförändring 44,76% -13,48% 60,46% 41,26% -19,65% -18,74% 9,60% -18,35% -5,44% -%
Du Pont-modellen 34,75% 18,57% 33,87% 27,14% -11,41% 5,62% 19,84% 16,09% 35,49% 44,78%
Vinstmarginal 45,33% 26,32% 42,25% 32,33% -18,51% 9,14% 27,83% 23,57% 40,87% 44,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 98,15% 109,52% 91,84% 104,69% 138,37% 142,70% 130,27% 99,15% 28,77% 1,88%
Soliditet 69,90% 72,73% 70,28% 87,96% 85,38% 86,08% 87,44% 85,90% 86,13% 75,82%
Kassalikviditet 403,89% 440,05% 379,27% 1 400,00% 1 036,78% 1 302,30% 1 568,75% 1 060,00% 481,58% 111,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...