Visa allt om LB Bolaget i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om LB Bolaget i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -7 -5 -6 -7 -13 -6 -3 -4 0
Resultat efter finansnetto -14 -8 -6 -8 -9 -16 1 656 -6 -4 0
Årets resultat -14 -8 -6 -8 -9 -16 6 -6 -4 0
Balansräkningar (tkr)
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 938 1 948 1 956 122 131 139 6 356 6 340 6 354 6 350
Tillgångar 1 938 1 948 1 956 122 131 139 6 356 6 340 6 354 6 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 99 107 113 121 130 6 346 6 340 6 346 6 350
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 852 1 849 1 849 9 10 9 10 0 8 0
Skulder och eget kapital 1 938 1 948 1 956 122 131 139 6 356 6 340 6 354 6 350
Löner & utdelning (tkr)
2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 200 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -7 -5 -6 -7 -13 -6 -3 -4 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 4,39% 5,08% 5,47% 92,62% 92,37% 93,53% 99,84% 100,00% 99,87% 100,00%
Kassalikviditet 104,64% 105,35% 105,79% 1 355,56% 1 310,00% 1 544,44% 63 560,00% -% 79 425,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2004 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...