Visa allt om Leo T AB
Visa allt om Leo T AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 957 1 719 1 630 1 737 1 390 2 626 1 608 2 438 3 260 3 975
Övrig omsättning - - - - - - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) -139 -89 -60 56 -297 95 -58 3 8 394
Resultat efter finansnetto -139 -89 -60 56 -298 80 -177 3 -279 645
Årets resultat -139 -89 -60 56 -298 66 -177 -1 -114 450
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 175 204 164 180 192 318 484 530 638
Omsättningstillgångar 379 540 490 578 496 969 639 651 806 1 502
Tillgångar 530 715 694 742 676 1 160 957 1 135 1 336 2 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 442 532 592 535 893 827 1 005 1 005 1 208
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 227 273 162 151 141 267 130 130 330 690
Skulder och eget kapital 530 715 694 742 676 1 160 957 1 135 1 336 2 140
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 397 342 336 392 320 394 459 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 402 391 - 0 0 0 0 3 42 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 187 182 185 140 147 181 158 189 213 165
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 60 0 0 0 89
Omsättning 1 957 1 719 1 630 1 737 1 390 2 626 1 608 2 438 3 260 3 990
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 957 1 719 1 630 1 737 1 390 2 626 1 608 2 438 1 630 1 988
Personalkostnader per anställd (tkr) 598 580 589 490 488 578 483 592 365 297
Rörelseresultat, EBITDA -111 -60 -31 85 -262 141 -12 49 59 413
Nettoomsättningförändring 13,85% 5,46% -6,16% 24,96% -47,07% 63,31% -34,04% -25,21% -17,99% -%
Du Pont-modellen -26,23% -12,45% -8,65% 7,55% -43,93% 6,90% -18,50% 0,44% 0,75% 30,14%
Vinstmarginal -7,10% -5,18% -3,68% 3,22% -21,37% 3,05% -11,01% 0,21% 0,31% 16,23%
Bruttovinstmarginal 39,75% 46,36% 53,19% 49,51% 45,47% 40,52% 47,26% 44,18% 38,13% 33,91%
Rörelsekapital/omsättning 7,77% 15,53% 20,12% 24,58% 25,54% 26,73% 31,65% 21,37% 14,60% 20,43%
Soliditet 57,36% 61,82% 76,66% 79,78% 79,14% 76,98% 86,42% 88,55% 75,22% 64,56%
Kassalikviditet 166,96% 197,80% 302,47% 382,78% 351,77% 362,92% 491,54% 500,77% 244,24% 217,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...