Visa allt om Bo Hemma Teknik i Göteborg AB
Visa allt om Bo Hemma Teknik i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 25 26 37 148 215 241 238 278 119
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 3 -2 -7 -25 43 19 164 -212 -115
Resultat efter finansnetto -8 2 -2 -7 -26 42 19 163 -212 -117
Årets resultat -8 2 -2 -7 -26 33 19 108 -153 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 93 111 110 111 146 160 201 140 231 219
Tillgångar 93 111 110 111 146 160 201 140 231 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 100 98 100 107 133 119 100 135 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 10 12 11 39 27 82 40 96 84
Skulder och eget kapital 93 111 110 111 146 160 201 140 231 219
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
Omsättning 20 25 26 37 148 215 241 238 278 119
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 3 -2 -7 -25 43 19 164 -212 -115
Nettoomsättningförändring -20,00% -3,85% -29,73% -75,00% -31,16% -10,79% 1,26% -14,39% 133,61% -%
Du Pont-modellen -8,60% 2,70% -1,82% -6,31% -17,12% 26,88% 9,45% 117,14% -91,77% -52,51%
Vinstmarginal -40,00% 12,00% -7,69% -18,92% -16,89% 20,00% 7,88% 68,91% -76,26% -96,64%
Bruttovinstmarginal 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,51% 100,00% 64,75% 55,46%
Rörelsekapital/omsättning 465,00% 404,00% 376,92% 270,27% 72,30% 61,86% 49,38% 42,02% 48,56% 113,45%
Soliditet 100,00% 90,09% 89,09% 90,09% 73,29% 83,12% 59,20% 71,43% 58,44% 61,64%
Kassalikviditet -% 1 110,00% 916,67% 1 009,09% 374,36% 592,59% 245,12% 350,00% 240,62% 260,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...