allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Aktiebolaget MALME

ORG.NR: 556646-3625
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 326 086 234 862 249 418  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 32 270 27 616 24 302  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 33 579 28 908 27 045  
  Årets resultat (TKR) 26 155 18 571 17 805  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 6 878 5 780 5 739  
  Omsättningstillgångar (TKR) 139 009 117 665 109 925  
  Tillgångar (TKR) 145 887 123 445 115 663  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 76 529 85 348 62 517  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 3 755  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 69 358 38 097 49 391  
  Skulder och eget kapital (TKR) 145 887 123 445 115 663  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 2 783 2 891 2 735  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 69 062 63 548 60 012  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 33 607 27 718 25 034  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 161 150 150  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 025 1 566 1 663  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 686 612 616  
  Nettoomsättningförändring 38,84 % -5,84 % 2,01 %  
  Vinstmarginal 10,39 % 12,50 % 10,95 %  
  Bruttovinstmarginal 61,49 % 61,42 % 64,24 %  
  Soliditet 52,46 % 69,14 % 54,05 %  
  Kassalikviditet 200,32 % 308,32 % 222,16 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -198 -170 -166  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 2 925 2 382 3 277  
  Årets resultat (TKR) 2 886 2 286 2 792  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 62 855 80 714 92 292  
  Omsättningstillgångar (TKR) 20 109 19 941 18 923  
  Tillgångar (TKR) 82 964 100 656 111 214  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 76 538 100 652 110 366  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 6 427 4 848  
  Skulder och eget kapital (TKR) 82 964 100 656 111 214  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD                     0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda                     0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader                     28  
  Utdelning till aktieägare 27 000 21 000 12 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda                     0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 92,25 % 100,00 % 99,24 %  
  Kassalikviditet 312,88 % 498 525,00 % 2 231,49 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 27 juli 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X