Visa allt om Aktiebolaget MALME
Visa allt om Aktiebolaget MALME

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 326 086 234 862 249 418 244 507 169 366 260 358 192 812 212 246 194 480 161 997
Övrig omsättning - - - - - - 15 247 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 270 27 616 24 302 21 768 30 944 22 764 13 640 21 204 14 953 13 651
Resultat efter finansnetto 33 579 28 908 27 045 24 081 29 647 23 404 14 386 13 521 15 421 13 905
Årets resultat 26 155 18 571 17 805 15 295 20 310 16 131 9 927 8 338 9 900 9 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 878 5 780 5 739 7 365 9 651 10 919 12 739 14 998 23 467 15 032
Omsättningstillgångar 139 009 117 665 109 925 87 387 84 488 98 793 72 686 79 095 67 463 62 137
Tillgångar 145 887 123 445 115 663 94 753 94 140 109 713 85 425 94 094 90 929 77 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 529 85 348 62 517 56 116 52 821 44 510 37 051 36 106 36 768 27 768
Minoritetsintressen 0 0 3 755 1 718 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 358 38 097 49 391 36 919 41 319 65 203 48 373 57 988 54 161 49 401
Skulder och eget kapital 145 887 123 445 115 663 94 753 94 140 109 713 85 425 94 094 90 929 77 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 783 2 891 2 735 2 280 2 565 1 990 2 118 2 186 2 079 2 079
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 69 062 63 548 60 012 57 090 53 703 48 517 43 248 40 804 39 050 32 524
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 33 607 27 718 25 034 30 547 24 808 17 788 22 237 22 552 18 087 15 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 326 086 234 862 249 418 244 507 169 366 260 358 208 059 212 246 194 480 161 997
Nyckeltal
Antal anställda 161 150 150 143 138 128 117 116 107 98
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 025 1 566 1 663 1 710 1 227 2 034 1 648 1 830 1 818 1 653
Personalkostnader per anställd (tkr) 686 612 616 606 545 604 578 556 548 517
Rörelseresultat, EBITDA 32 963 28 237 26 249 24 448 33 594 25 252 16 070 23 751 17 419 16 792
Nettoomsättningförändring 38,84% -5,84% 2,01% 44,37% -34,95% 35,03% -9,16% 9,14% 20,05% -%
Du Pont-modellen 23,22% 23,78% 23,61% 25,77% 34,72% 21,70% 17,76% 24,21% 17,43% 18,22%
Vinstmarginal 10,39% 12,50% 10,95% 9,99% 19,30% 9,14% 7,87% 10,73% 8,15% 8,68%
Bruttovinstmarginal 61,49% 61,42% 64,24% 59,87% 60,42% 62,77% 55,33% 59,22% 58,63% 57,44%
Rörelsekapital/omsättning 21,36% 33,88% 24,27% 20,64% 25,49% 12,90% 12,61% 9,94% 6,84% 7,86%
Soliditet 52,46% 69,14% 54,05% 59,22% 56,11% 40,57% 43,37% 38,37% 40,44% 35,98%
Kassalikviditet 200,32% 308,32% 222,16% 235,93% 203,53% 151,52% 150,26% 136,40% 124,56% 125,58%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -198 -170 -166 -223 -172 -102 -107 -49 -47 -11
Resultat efter finansnetto 2 925 2 382 3 277 97 928 18 534 12 468 2 685 454 8 970 6 639
Årets resultat 2 886 2 286 2 792 97 448 18 551 12 516 2 644 2 703 8 982 6 642
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 855 80 714 92 292 102 784 32 283 31 115 31 115 31 115 41 015 31 380
Omsättningstillgångar 20 109 19 941 18 923 17 289 18 425 3 627 3 679 4 855 1 082 56
Tillgångar 82 964 100 656 111 214 120 073 50 709 34 742 34 794 35 970 42 097 31 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 538 100 652 110 366 119 574 34 126 27 575 23 856 30 186 30 365 22 255
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 427 4 848 499 16 583 7 167 10 938 5 784 11 733 9 181
Skulder och eget kapital 82 964 100 656 111 214 120 073 50 709 34 742 34 794 35 970 42 097 31 436
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 100 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 28 0 117 99 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 27 000 21 000 12 000 12 000 12 000 12 000 0 9 000 6 000 900
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -198 -170 -166 -223 -172 -102 -107 -49 -47 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 92,25% 100,00% 99,24% 99,58% 67,30% 79,37% 68,56% 83,92% 72,13% 70,79%
Kassalikviditet 312,88% 498 525,00% 2 231,49% 3 464,73% 111,11% 50,61% 33,64% 83,94% 9,22% 0,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...