Visa allt om Fraktkompaniet Logistikcenter på Hisingen AB
Visa allt om Fraktkompaniet Logistikcenter på Hisingen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 460 22 524 26 453 26 785 29 576 28 714 26 587 32 287 24 431 21 294
Övrig omsättning 3 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -373 -415 -809 -318 297 1 544 1 371 1 704 1 063 944
Resultat efter finansnetto -397 -426 -808 -298 391 1 616 1 410 1 785 1 033 813
Årets resultat -9 -17 147 -298 128 862 732 901 500 567
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 271 439 408 354 461 69 92 139 237 324
Omsättningstillgångar 2 580 4 527 5 567 6 185 7 981 8 555 7 604 6 473 7 383 5 555
Tillgångar 2 851 4 967 5 976 6 538 8 442 8 624 7 696 6 612 7 621 5 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 714 723 740 593 1 891 2 263 2 201 1 970 1 269 979
Obeskattade reserver 0 394 803 1 758 1 758 1 575 1 161 791 309 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 137 3 850 4 198 4 187 4 794 4 786 4 334 3 851 6 043 4 900
Skulder och eget kapital 2 851 4 967 5 976 6 538 8 442 8 624 7 696 6 612 7 621 5 879
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 513 1 013 937 1 493 1 353 1 272 1 177 1 113 948
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 595 4 951 3 595 3 065 3 298 2 573 2 369 2 401 1 985 1 701
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 268 1 934 1 849 1 625 2 030 1 746 1 689 1 638 1 383 1 039
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 500 400 500 200 210
Omsättning 17 463 22 524 26 453 26 785 29 576 28 714 26 587 32 287 24 431 21 294
Nyckeltal
Antal anställda 12 14 12 11 11 10 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 455 1 609 2 204 2 435 2 689 2 871 2 954 3 587 2 715 2 662
Personalkostnader per anställd (tkr) 749 529 554 536 633 583 607 599 515 474
Rörelseresultat, EBITDA -205 -267 -675 -211 360 1 585 1 449 1 822 1 189 1 056
Nettoomsättningförändring -22,48% -14,85% -1,24% -9,44% 3,00% 8,00% -17,65% 32,16% 14,73% -%
Du Pont-modellen -13,05% -8,25% -13,15% -4,41% 4,79% 18,84% 18,46% 29,08% 15,88% 16,81%
Vinstmarginal -2,13% -1,82% -2,97% -1,08% 1,37% 5,66% 5,34% 5,96% 4,95% 4,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,54% 3,01% 5,18% 7,46% 10,78% 13,13% 12,30% 8,12% 5,48% 3,08%
Soliditet 25,04% 20,74% 22,86% 28,89% 37,75% 39,70% 39,72% 38,41% 19,57% 16,65%
Kassalikviditet 108,10% 110,57% 126,01% 144,73% 164,04% 176,24% 172,61% 165,05% 119,48% 108,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...