Visa allt om Clyde Air Aktiebolag
Visa allt om Clyde Air Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 214 357 145 1 668 3 434
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -22 -10 -19 -50 -2 384 -1 509 -2 851 -973 516
Resultat efter finansnetto 11 1 699 69 157 53 -2 518 -1 549 -2 868 -1 421 332
Årets resultat 11 1 699 69 157 53 -2 518 -1 549 -2 868 -401 23
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 145 0 0 0 0 0 4 925 6 123 7 321 8 519
Omsättningstillgångar 81 5 198 1 293 1 225 1 073 5 571 1 283 804 1 958 2 501
Tillgångar 5 226 5 198 1 293 1 225 1 073 5 571 6 208 6 927 9 279 11 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 994 2 982 1 284 1 215 1 058 1 005 1 372 1 822 2 190 1 091
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 020
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 620 3 812 3 159 5 962 7 773
Kortfristiga skulder 2 233 2 216 10 10 15 946 1 024 1 946 1 127 1 136
Skulder och eget kapital 5 226 5 198 1 293 1 225 1 073 5 571 6 208 6 927 9 279 11 020
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 214 357 145 1 668 3 434
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -22 -10 -19 -50 -1 485 -311 -1 653 225 1 714
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -40,06% 146,21% -91,31% -51,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -39,72% -23,05% -39,58% -9,97% 4,97%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -1 034,11% -400,84% -1 891,03% -55,46% 15,96%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 2 161,21% 72,55% -787,59% 49,82% 39,75%
Soliditet 57,29% 57,37% 99,30% 99,18% 98,60% 18,04% 22,10% 26,30% 23,60% 16,56%
Kassalikviditet 3,63% 234,57% 12 930,00% 12 250,00% 7 153,33% 588,90% 125,29% 41,32% 173,74% 220,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...