Visa allt om Allegretto Revision AB
Visa allt om Allegretto Revision AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 58 580 53 257
Övrig omsättning 244 150
Rörelseresultat (EBIT) 19 500 14 526
Resultat efter finansnetto 19 508 14 576
Årets resultat 17 650 13 218
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 565 799
Omsättningstillgångar 30 114 22 986
Tillgångar 30 679 23 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 523 5 111
Minoritetsintressen 12 821 8 518
Avsättningar (tkr) 370 0
Långfristiga skulder 222 345
Kortfristiga skulder 10 743 9 811
Skulder och eget kapital 30 679 23 785
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 14 019 13 721
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 6 735 6 514
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 58 824 53 407
Nyckeltal
Antal anställda 32 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 831 1 718
Personalkostnader per anställd (tkr) 728 718
Rörelseresultat, EBITDA 19 734 14 773
Nettoomsättningförändring 9,99% -%
Du Pont-modellen 63,63% 61,37%
Vinstmarginal 33,33% 27,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,07% 24,74%
Soliditet 21,26% 21,49%
Kassalikviditet 280,31% 234,29%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 25 248 30 861 52 917 49 662 47 789 46 547 42 152 43 277 20 341 16 506
Övrig omsättning 70 91 357 208 223 405 172 1 004 951 312
Rörelseresultat (EBIT) -1 2 183 14 033 11 794 12 487 10 649 9 230 6 911 4 818 935
Resultat efter finansnetto 8 270 6 058 14 154 11 946 12 622 10 718 9 256 6 933 4 853 948
Årets resultat 5 099 4 700 10 970 8 729 9 312 7 776 6 789 4 958 3 556 664
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 705 4 751 903 478 485 637 780 468 212 382
Omsättningstillgångar 7 887 8 376 23 126 23 076 21 873 19 971 20 378 15 672 10 485 6 081
Tillgångar 14 592 13 127 24 029 23 554 22 358 20 608 21 158 16 140 10 696 6 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 219 5 120 11 090 9 142 9 432 7 896 7 209 6 671 4 850 2 473
Obeskattade reserver 1 683 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 222 345 463 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 468 7 662 12 476 14 412 12 926 12 711 13 949 9 469 5 846 3 868
Skulder och eget kapital 14 592 13 127 24 029 23 554 22 358 20 608 21 158 16 140 10 696 6 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 3 681 3 553 2 979 1 260 2 341
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 525
Löner till övriga anställda 13 755 13 721 13 144 13 318 13 278 10 715 8 808 9 242 3 448 4 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 652 6 514 6 477 6 199 5 931 6 406 5 702 5 477 2 744 3 840
Utdelning till aktieägare 5 099 5 000 5 970 4 022 4 312 2 776 2 089 6 551 4 730 1 179
Omsättning 25 318 30 952 53 274 49 870 48 012 46 952 42 324 44 281 21 292 16 818
Nyckeltal
Antal anställda 31 31 30 30 29 32 32 25 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 814 996 1 764 1 655 1 648 1 455 1 317 1 731 1 271 971
Personalkostnader per anställd (tkr) 734 705 716 704 728 693 607 758 510 669
Rörelseresultat, EBITDA 233 2 430 14 232 11 976 12 743 10 952 9 506 7 095 4 939 1 084
Nettoomsättningförändring -18,19% -41,68% 6,55% 3,92% 2,67% 10,43% -2,60% 112,76% 23,23% -%
Du Pont-modellen 56,76% 46,31% 59,00% 50,73% 56,49% 52,18% 43,82% 43,37% 45,45% 14,81%
Vinstmarginal 32,81% 19,70% 26,79% 24,06% 26,43% 23,10% 21,99% 16,17% 23,90% 5,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,66% 2,31% 20,13% 17,45% 18,72% 15,60% 15,25% 14,33% 22,81% 13,41%
Soliditet 44,76% 39,00% 46,15% 38,81% 42,19% 38,32% 34,07% 41,33% 45,34% 39,61%
Kassalikviditet 105,61% 109,32% 185,36% 160,12% 169,22% 157,12% 146,09% 165,51% 179,35% 157,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...