allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Allegretto Revision AB

ORG.NR: 556644-3809
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015                                      
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-08                   
  Nettoomsättning (TKR) 53 257                      
  Övrig omsättning (TKR) 150                      
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 14 526                      
  Resultat efter finansnetto (TKR) 14 576                      
  Årets resultat (TKR) 13 218                      
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-08                   
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0                      
  Anläggningstillgångar (TKR) 799                      
  Omsättningstillgångar (TKR) 22 986                      
  Tillgångar (TKR) 23 785                      
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 5 111                      
  Minoritetsintressen (TKR) 8 518                      
  Avsättningar (TKR) 0                      
  Långfristiga skulder (TKR) 345                      
  Kortfristiga skulder (TKR) 9 811                      
  Skulder och eget kapital (TKR) 23 785                      
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-08                   
  Löner till styrelse & VD                                
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 13 721                      
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 6 514                      
  Utdelning till aktieägare 0                      
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-08                   
  Antal anställda 31                      
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 718                      
  Personalkostnader per anställd (TKR) 718                      
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal 27,41 %                      
  Bruttovinstmarginal 100,00 %                      
  Soliditet 21,49 %                      
  Kassalikviditet 234,29 %                      
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 200908 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Nettoomsättning (TKR) 30 861 52 917 49 662  
  Övrig omsättning (TKR) 91 357 208  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 2 183 14 033 11 794  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 6 058 14 154 11 946  
  Årets resultat (TKR) 4 700 10 970 8 729  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 4 751 903 478  
  Omsättningstillgångar (TKR) 8 376 23 126 23 076  
  Tillgångar (TKR) 13 127 24 029 23 554  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 5 120 11 090 9 142  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 345 463 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 7 662 12 476 14 412  
  Skulder och eget kapital (TKR) 13 127 24 029 23 554  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-082014-082013-08 
  Löner till styrelse & VD                                
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 13 721 13 144 13 318  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 6 514 6 477 6 199  
  Utdelning till aktieägare 5 000 5 970 4 022  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-082014-082013-08 
  Antal anställda 31 30 30  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 996 1 764 1 655  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 705 716 704  
  Nettoomsättningförändring -41,68 % 6,55 % 3,92 %  
  Vinstmarginal 19,70 % 26,79 % 24,06 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 39,00 % 46,15 % 38,81 %  
  Kassalikviditet 109,32 % 185,36 % 160,12 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X