Visa allt om Allegretto Revision AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 53 257
Övrig omsättning 150
Rörelseresultat (EBIT) 14 526
Resultat efter finansnetto 14 576
Årets resultat 13 218
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 799
Omsättningstillgångar 22 986
Tillgångar 23 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 111
Minoritetsintressen 8 518
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 345
Kortfristiga skulder 9 811
Skulder och eget kapital 23 785
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 13 721
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 6 514
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 53 407
Nyckeltal
Antal anställda 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 718
Personalkostnader per anställd (tkr) 718
Rörelseresultat, EBITDA 14 773
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 61,37%
Vinstmarginal 27,41%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,74%
Soliditet 21,49%
Kassalikviditet 234,29%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 30 861 52 917 49 662 47 789 46 547 42 152 43 277 20 341 16 506 15 189
Övrig omsättning 91 357 208 223 405 172 1 004 951 312 131
Rörelseresultat (EBIT) 2 183 14 033 11 794 12 487 10 649 9 230 6 911 4 818 935 1 156
Resultat efter finansnetto 6 058 14 154 11 946 12 622 10 718 9 256 6 933 4 853 948 1 131
Årets resultat 4 700 10 970 8 729 9 312 7 776 6 789 4 958 3 556 664 802
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 751 903 478 485 637 780 468 212 382 390
Omsättningstillgångar 8 376 23 126 23 076 21 873 19 971 20 378 15 672 10 485 6 081 5 464
Tillgångar 13 127 24 029 23 554 22 358 20 608 21 158 16 140 10 696 6 463 5 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 120 11 090 9 142 9 432 7 896 7 209 6 671 4 850 2 473 2 069
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 121 123
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 345 463 0 0 0 0 0 0 0 101
Kortfristiga skulder 7 662 12 476 14 412 12 926 12 711 13 949 9 469 5 846 3 868 3 561
Skulder och eget kapital 13 127 24 029 23 554 22 358 20 608 21 158 16 140 10 696 6 463 5 854
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 3 681 3 553 2 979 1 260 2 341 1 815
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 525 -
Löner till övriga anställda 13 721 13 144 13 318 13 278 10 715 8 808 9 242 3 448 4 441 3 958
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 514 6 477 6 199 5 931 6 406 5 702 5 477 2 744 3 840 3 151
Utdelning till aktieägare 5 000 5 970 4 022 4 312 2 776 2 089 6 551 4 730 1 179 775
Omsättning 30 952 53 274 49 870 48 012 46 952 42 324 44 281 21 292 16 818 15 320
Nyckeltal
Antal anställda 31 30 30 29 32 32 25 16 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 996 1 764 1 655 1 648 1 455 1 317 1 731 1 271 971 949
Personalkostnader per anställd (tkr) 705 716 704 728 693 607 758 510 669 591
Rörelseresultat, EBITDA 2 430 14 232 11 976 12 743 10 952 9 506 7 095 4 939 1 084 1 277
Nettoomsättningförändring -41,68% 6,55% 3,92% 2,67% 10,43% -2,60% 112,76% 23,23% 8,67% -%
Du Pont-modellen 46,31% 59,00% 50,73% 56,49% 52,18% 43,82% 43,37% 45,45% 14,81% 19,80%
Vinstmarginal 19,70% 26,79% 24,06% 26,43% 23,10% 21,99% 16,17% 23,90% 5,80% 7,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,31% 20,13% 17,45% 18,72% 15,60% 15,25% 14,33% 22,81% 13,41% 12,53%
Soliditet 39,00% 46,15% 38,81% 42,19% 38,32% 34,07% 41,33% 45,34% 39,61% 36,86%
Kassalikviditet 109,32% 185,36% 160,12% 169,22% 157,12% 146,09% 165,51% 179,35% 157,21% 153,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...