Visa allt om Knowit Decision Göteborg AB
Visa allt om Knowit Decision Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 371 21 498 21 194 21 497 25 603 23 931 17 409 20 322 16 039 12 783
Övrig omsättning 11 2 2 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 532 1 021 1 514 1 903 3 640 3 554 2 501 4 295 4 011 2 628
Resultat efter finansnetto 1 534 1 043 1 566 2 223 3 796 3 593 2 736 4 651 4 179 2 690
Årets resultat 245 393 1 898 1 592 2 593 2 478 1 592 2 460 2 223 1 928
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 24 0 0 25 25 26 54 61 22
Omsättningstillgångar 12 761 13 503 14 901 13 449 14 821 14 217 13 511 15 892 11 160 7 523
Tillgångar 12 790 13 527 14 901 13 449 14 846 14 242 13 536 15 946 11 221 7 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 811 6 566 6 173 5 835 5 348 4 966 6 792 8 366 5 906 3 683
Obeskattade reserver 945 1 451 2 442 3 355 3 255 3 024 2 860 2 254 1 063 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 034 5 510 6 286 4 259 6 243 6 252 3 885 5 327 4 252 3 862
Skulder och eget kapital 12 790 13 527 14 901 13 449 14 846 14 242 13 536 15 946 11 221 7 545
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 761 469 742 687 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 11 029 11 045 10 138 10 510 11 339 9 562 9 019 9 190 6 341 3 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 4 905 5 135 4 757 5 299 5 026 4 420 3 952 3 803 2 580 1 527
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 000 3 000 0 0
Omsättning 23 382 21 500 21 196 21 497 25 603 23 931 17 409 20 322 16 039 12 783
Nyckeltal
Antal anställda 19 19 23 20 20 21 19 19 12 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 230 1 131 921 1 075 1 280 1 140 916 1 070 1 337 1 826
Personalkostnader per anställd (tkr) 839 852 673 742 852 813 672 750 870 818
Rörelseresultat, EBITDA 1 538 1 024 1 514 1 903 3 640 3 555 2 504 4 302 4 022 2 639
Nettoomsättningförändring 8,71% 1,43% -1,41% -16,04% 6,99% 37,46% -14,33% 26,70% 25,47% -%
Du Pont-modellen 11,99% 7,71% 10,51% 16,52% 25,57% 25,26% 20,31% 29,19% 37,31% 35,68%
Vinstmarginal 6,56% 4,85% 7,39% 10,34% 14,83% 15,03% 15,79% 22,91% 26,10% 21,06%
Bruttovinstmarginal 82,76% 89,12% 90,12% 88,52% 89,91% 95,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,06% 37,18% 40,65% 42,75% 33,50% 33,28% 55,29% 51,99% 43,07% 28,64%
Soliditet 59,02% 56,91% 54,21% 61,77% 52,18% 50,52% 65,75% 62,64% 59,45% 48,81%
Kassalikviditet 253,50% 245,06% 237,05% 315,78% 237,40% 227,40% 347,77% 298,33% 262,46% 194,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...