Visa allt om ATG Hästklinikerna AB
Visa allt om ATG Hästklinikerna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 44 342 5 478 66 917 127 819 141 055 152 255 152 913 136 329 117 820
Övrig omsättning 2 974 41 126 16 562 11 972 16 069 954 1 526 10 427 19 133 13 376
Rörelseresultat (EBIT) -2 964 22 152 1 190 -4 312 2 556 -4 134 -4 838 7 094 11 279 5 789
Resultat efter finansnetto -6 193 22 718 -8 587 -6 527 360 -6 922 -6 149 2 237 8 964 4 402
Årets resultat -7 678 22 103 -8 645 -6 720 292 -5 550 -616 333 568 2 039
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 774 21 099 35 832 63 684 87 885 97 256 106 378 113 895 106 112 61 271
Omsättningstillgångar 2 261 50 207 13 205 11 643 26 197 26 652 30 410 40 273 44 176 32 678
Tillgångar 16 035 71 306 49 037 75 327 114 082 123 908 136 788 154 168 150 288 93 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 066 8 744 -13 359 -4 714 2 006 1 715 7 265 7 880 7 548 6 980
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 535 6 896 11 809 4 597
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 645 49 626 54 926 60 226 65 526 70 826 74 801 80 101 85 401 46 700
Kortfristiga skulder 3 324 12 936 7 470 19 815 46 550 51 367 53 187 59 290 45 531 35 672
Skulder och eget kapital 16 035 71 306 49 037 75 327 114 082 123 908 136 788 154 168 150 288 93 949
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 627 627 1 027 1 284 1 069 1 029 963 806
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 23 158 1 808 22 529 45 362 47 449 49 901 50 799 44 799 40 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 11 68 737 12 734 22 524 24 495 23 388 22 761 21 967 20 752
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 018 41 468 22 040 78 889 143 888 142 009 153 781 163 340 155 462 131 196
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 7 57 115 142 134 136 122 115
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 342 783 1 174 1 111 993 1 136 1 124 1 117 1 025
Personalkostnader per anställd (tkr) - 235 450 656 618 545 594 597 606 585
Rörelseresultat, EBITDA -2 175 26 671 4 242 2 384 14 009 5 652 7 259 17 077 21 564 12 401
Nettoomsättningförändring -87,13% -93,76% -91,81% -47,65% -9,38% -7,36% -0,43% 12,16% 15,71% -%
Du Pont-modellen -17,16% 34,47% 2,50% -5,49% 2,45% -4,27% -3,33% 4,91% 7,87% 6,32%
Vinstmarginal -6 252,27% 7 187,13% 22,38% -6,19% 2,18% -3,75% -3,00% 4,95% 8,67% 5,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 83,21% 81,44% 82,05% 82,82% 83,07% 82,16% 81,61% 80,63%
Rörelsekapital/omsättning -2 415,91% 10 897,95% 104,69% -12,21% -15,92% -17,52% -14,96% -12,44% -0,99% -2,54%
Soliditet 6,65% 12,26% -27,24% -6,26% 1,76% 1,38% 6,14% 8,33% 10,68% 10,95%
Kassalikviditet 68,02% 388,12% 176,77% 52,37% 43,75% 39,16% 45,08% 56,82% 83,07% 77,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...