Visa allt om Stefan Andersson Åkeri i Skara AB
Visa allt om Stefan Andersson Åkeri i Skara AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 499 493 1 309 1 230 1 299 1 439 1 418 1 143 1 247 1 214
Övrig omsättning - 20 - - 182 52 3 156 2 8
Rörelseresultat (EBIT) 52 76 -27 23 -125 93 -65 70 -20 -28
Resultat efter finansnetto 47 71 -47 -8 -160 46 -112 48 -23 -33
Årets resultat 47 71 -47 -8 -160 46 -112 39 -15 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 312 474 637 806 998 83 190
Omsättningstillgångar 88 59 104 191 153 301 303 293 217 214
Tillgångar 88 59 104 503 627 938 1 109 1 291 300 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 4 -66 -19 -11 149 103 215 176 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 16 41 148 370 483 676 936 0 0
Kortfristiga skulder 35 38 129 374 268 306 330 139 124 205
Skulder och eget kapital 88 59 104 503 627 938 1 109 1 291 300 404
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 119 258 291 202 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 279 314 314 157 412 63 60 0 61 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 88 82 89 42 130 47 83 76 68 73
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 499 513 1 309 1 230 1 481 1 491 1 421 1 299 1 249 1 222
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 499 493 1 309 1 230 1 299 1 439 709 1 143 624 607
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 400 405 214 542 230 201 368 166 180
Rörelseresultat, EBITDA 52 76 -26 185 38 262 104 269 93 96
Nettoomsättningförändring 1,22% -62,34% 6,42% -5,31% -9,73% 1,48% 24,06% -8,34% 2,72% -%
Du Pont-modellen 59,09% 128,81% -24,04% 4,57% -19,94% 9,91% -5,86% 5,50% -6,67% -6,93%
Vinstmarginal 10,42% 15,42% -1,91% 1,87% -9,62% 6,46% -4,58% 6,21% -1,60% -2,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,62% 4,26% -1,91% -14,88% -8,85% -0,35% -1,90% 13,47% 7,46% 0,74%
Soliditet 57,95% 6,78% -63,46% -3,78% -1,75% 15,88% 9,29% 16,65% 58,67% 48,70%
Kassalikviditet 251,43% 155,26% 80,62% 51,07% 57,09% 98,37% 91,82% 210,79% 175,00% 104,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...