Visa allt om ITW Måleri AB
Visa allt om ITW Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 258 4 0 23 1 040 1 061 1 833 1 907 2 370 2 152
Övrig omsättning - - - - - 9 - 77 - -
Rörelseresultat (EBIT) 241 -19 -26 -56 284 -151 60 283 464 593
Resultat efter finansnetto 259 -19 -24 -53 287 -150 62 300 463 583
Årets resultat 176 -19 -24 -18 223 -150 238 282 243 320
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 5 24 19 52 79
Omsättningstillgångar 476 339 514 730 984 859 1 210 1 396 1 417 1 289
Tillgångar 476 339 514 730 984 864 1 234 1 415 1 469 1 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 323 304 479 653 813 718 995 876 724 570
Obeskattade reserver 50 0 0 0 36 0 0 270 374 259
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Kortfristiga skulder 102 34 35 77 134 146 239 268 371 520
Skulder och eget kapital 476 339 514 730 984 864 1 234 1 415 1 469 1 368
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 396 378 386 370 328 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 31 86 66 164 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 26 175 182 171 160 180 172
Utdelning till aktieägare 200 156 156 150 143 127 127 120 130 89
Omsättning 258 4 0 23 1 040 1 070 1 833 1 984 2 370 2 152
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 040 1 061 917 954 1 185 1 076
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 601 604 326 313 331 308
Rörelseresultat, EBITDA 241 -19 -26 -56 289 -145 72 292 517 646
Nettoomsättningförändring 6 350,00% -% -100,00% -97,79% -1,98% -42,12% -3,88% -19,54% 10,13% -%
Du Pont-modellen 54,62% -5,60% -% -7,26% 29,27% -17,36% 5,02% 21,34% 31,65% 43,35%
Vinstmarginal 100,78% -475,00% -% -230,43% 27,69% -14,14% 3,38% 15,84% 19,62% 27,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 99,62% 68,05% 56,74% 60,46% 61,31% 68,36%
Rörelsekapital/omsättning 144,96% 7 625,00% -% 2 839,13% 81,73% 67,20% 52,97% 59,15% 44,14% 35,73%
Soliditet 76,05% 89,68% 93,19% 89,45% 85,32% 83,10% 80,63% 75,65% 67,62% 55,30%
Kassalikviditet 466,67% 997,06% 1 468,57% 948,05% 734,33% 588,36% 506,28% 520,90% 381,94% 247,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...