Visa allt om AP Interiör AB
Visa allt om AP Interiör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Nettoomsättning 213 434 499 527 1 051 2 525 3 741 2 896 1 315 1 255
Övrig omsättning - - - - 47 - 21 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 83 -131 -50 -21 -154 -93 318 324 -183 -35
Resultat efter finansnetto 80 -136 -51 -20 -156 -94 318 324 -183 -2
Årets resultat 80 -136 -50 -20 -110 -5 156 236 -148 -2
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 47 61 22 0 0 59 20 34 115
Omsättningstillgångar 29 58 173 235 374 862 1 043 448 237 209
Tillgångar 61 105 234 257 374 862 1 101 468 271 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 -46 90 140 161 271 395 239 4 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 46 135 48 0 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 151 145 117 214 545 571 181 267 138
Skulder och eget kapital 61 105 234 257 374 862 1 101 468 271 324
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
Löner till styrelse & VD 49 0 134 158 277 506 506 468 447 459
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 146 0 0 25 88 104 60 0 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 15 46 43 49 95 194 270 152 199 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 213 434 499 527 1 098 2 525 3 762 2 896 1 315 1 255
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 213 434 499 527 1 051 842 1 247 1 448 658 628
Personalkostnader per anställd (tkr) 64 197 177 207 397 265 296 343 324 319
Rörelseresultat, EBITDA 98 -117 -40 -16 -154 -74 346 338 -169 2
Nettoomsättningförändring -50,92% -13,03% -5,31% -49,86% -58,38% -32,50% 29,18% 120,23% 4,78% -%
Du Pont-modellen 136,07% -124,76% -20,94% -7,00% -41,18% -10,79% 28,88% 69,23% -67,53% -0,31%
Vinstmarginal 38,97% -30,18% -9,82% -3,42% -14,65% -3,68% 8,50% 11,19% -13,92% -0,08%
Bruttovinstmarginal 81,69% 63,36% 82,97% 84,25% 46,53% 43,37% 43,49% 46,58% 58,25% 74,26%
Rörelsekapital/omsättning 0,47% -21,43% 5,61% 22,39% 15,22% 12,55% 12,62% 9,22% -2,28% 5,66%
Soliditet 55,74% -43,81% 38,46% 54,47% 43,05% 35,28% 44,70% 58,45% 1,48% 54,38%
Kassalikviditet 103,57% 38,41% 119,31% 200,85% 174,77% 158,17% 182,66% 247,51% 88,76% 151,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...