Visa allt om UKNB Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 424 553 756 753 1 155 816 965 1 417 1 196 1 845
Övrig omsättning 31 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 334 93 208 168 422 169 -66 297 395 1 047
Resultat efter finansnetto 485 111 232 190 439 213 -124 332 465 1 101
Årets resultat 335 60 187 246 311 176 -128 244 222 589
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 6 13 20
Omsättningstillgångar 2 681 2 468 2 508 2 630 2 674 2 328 2 300 2 394 2 206 1 955
Tillgångar 2 681 2 468 2 508 2 630 2 674 2 328 2 301 2 400 2 218 1 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 748 1 569 1 659 1 615 1 497 1 313 1 257 1 476 1 321 1 165
Obeskattade reserver 575 484 453 486 640 628 657 657 658 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 358 416 396 529 537 387 388 268 240 284
Skulder och eget kapital 2 681 2 468 2 508 2 630 2 674 2 328 2 301 2 400 2 218 1 975
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 269 314 402 356 621 510 375 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 247 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 78 92 112 139 137 220 181 130 57
Utdelning till aktieägare 156 155 150 143 128 127 120 91 89 65
Omsättning 455 553 756 753 1 155 816 965 1 417 1 196 1 845
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 424 553 756 753 1 155 816 965 1 417 1 196 1 845
Personalkostnader per anställd (tkr) - 338 368 434 551 505 849 699 528 251
Rörelseresultat, EBITDA 334 93 208 168 422 170 -62 304 402 1 054
Nettoomsättningförändring -23,33% -26,85% 0,40% -34,81% 41,54% -15,44% -31,90% 18,48% -35,18% -%
Du Pont-modellen 22,75% 4,62% 9,33% 7,22% 16,42% 9,15% -0,30% 13,92% 20,96% 55,85%
Vinstmarginal 143,87% 20,61% 30,95% 25,23% 38,01% 26,10% -0,73% 23,57% 38,88% 59,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 547,88% 371,07% 279,37% 279,02% 185,02% 237,87% 198,13% 150,04% 164,38% 90,57%
Soliditet 81,93% 78,87% 79,46% 75,03% 73,62% 76,28% 75,19% 81,21% 80,92% 78,20%
Kassalikviditet 748,88% 593,27% 633,33% 497,16% 497,95% 601,55% 592,78% 893,28% 919,17% 688,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...