Visa allt om UKNB Kommunikation AB
Visa allt om UKNB Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 551 424 553 756 753 1 155 816 965 1 417 1 196
Övrig omsättning - 31 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 473 334 93 208 168 422 169 -66 297 395
Resultat efter finansnetto 551 485 111 232 190 439 213 -124 332 465
Årets resultat 367 335 60 187 246 311 176 -128 244 222
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 1 6 13
Omsättningstillgångar 3 098 2 681 2 468 2 508 2 630 2 674 2 328 2 300 2 394 2 206
Tillgångar 3 098 2 681 2 468 2 508 2 630 2 674 2 328 2 301 2 400 2 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 959 1 748 1 569 1 659 1 615 1 497 1 313 1 257 1 476 1 321
Obeskattade reserver 653 575 484 453 486 640 628 657 657 658
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 486 358 416 396 529 537 387 388 268 240
Skulder och eget kapital 3 098 2 681 2 468 2 508 2 630 2 674 2 328 2 301 2 400 2 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 269 314 402 356 621 510 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 247 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 78 92 112 139 137 220 181 130
Utdelning till aktieägare 160 156 155 150 143 128 127 120 91 89
Omsättning 551 455 553 756 753 1 155 816 965 1 417 1 196
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 551 424 553 756 753 1 155 816 965 1 417 1 196
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 - 338 368 434 551 505 849 699 528
Rörelseresultat, EBITDA 473 334 93 208 168 422 170 -62 304 402
Nettoomsättningförändring 29,95% -23,33% -26,85% 0,40% -34,81% 41,54% -15,44% -31,90% 18,48% -%
Du Pont-modellen 18,08% 22,75% 4,62% 9,33% 7,22% 16,42% 9,15% -0,30% 13,92% 20,96%
Vinstmarginal 101,63% 143,87% 20,61% 30,95% 25,23% 38,01% 26,10% -0,73% 23,57% 38,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 474,05% 547,88% 371,07% 279,37% 279,02% 185,02% 237,87% 198,13% 150,04% 164,38%
Soliditet 79,68% 81,93% 78,87% 79,46% 75,03% 73,62% 76,28% 75,19% 81,21% 80,92%
Kassalikviditet 637,45% 748,88% 593,27% 633,33% 497,16% 497,95% 601,55% 592,78% 893,28% 919,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...