Visa allt om VEKTRAKON AB
Visa allt om VEKTRAKON AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 298 2 044 1 416 1 704 1 443 965 1 525 1 378 1 928 1 560
Övrig omsättning 9 - - 29 144 548 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -321 226 -54 263 373 357 219 39 239 280
Resultat efter finansnetto -321 228 -51 269 375 357 220 43 241 283
Årets resultat -61 174 6 143 220 217 127 18 173 198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 183 210 106 104 153 175 146 161 162 183
Omsättningstillgångar 230 1 026 1 078 1 331 1 099 842 795 688 967 769
Tillgångar 413 1 236 1 184 1 436 1 252 1 017 941 849 1 129 952
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 323 533 510 654 651 571 494 486 568 484
Obeskattade reserver 0 260 260 322 252 179 120 77 66 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 442 414 460 349 268 327 285 495 396
Skulder och eget kapital 413 1 236 1 184 1 436 1 252 1 017 941 849 1 129 952
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 382 306 325 300 329 300 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 113 688 445 0 0 0 0 5 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 89 268 201 181 157 163 153 167 147 130
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 140 140 140 120 100 89
Omsättning 307 2 044 1 416 1 733 1 587 1 513 1 525 1 378 1 928 1 560
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 298 1 022 708 1 704 1 443 965 1 525 1 378 1 928 1 560
Personalkostnader per anställd (tkr) 222 490 348 597 501 509 470 516 454 438
Rörelseresultat, EBITDA -293 259 -48 271 395 389 249 67 269 308
Nettoomsättningförändring -85,42% 44,35% -16,90% 18,09% 49,53% -36,72% 10,67% -28,53% 23,59% -%
Du Pont-modellen -77,72% 18,53% -4,31% 18,73% 29,95% 35,10% 23,38% 5,06% 21,43% 29,62%
Vinstmarginal -107,72% 11,20% -3,60% 15,79% 25,99% 36,99% 14,43% 3,12% 12,55% 18,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,98% 28,57% 46,89% 51,12% 51,98% 59,48% 30,69% 29,25% 24,48% 23,91%
Soliditet 78,21% 59,53% 60,20% 62,07% 66,83% 69,12% 61,90% 63,77% 54,52% 56,29%
Kassalikviditet 255,56% 232,13% 260,39% 289,35% 314,90% 314,18% 243,12% 241,40% 195,35% 194,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...