Visa allt om Stockholm Workpower Hotell & Restaurang AB
Visa allt om Stockholm Workpower Hotell & Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 218 17 434 16 684 5 133 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 95 13 - - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 414 1 291 22 341 -4 -1 3 -3 -3 -3
Resultat efter finansnetto 1 434 1 335 -1 341 -4 -1 3 -3 -3 -3
Årets resultat 753 737 57 189 -4 -1 3 -3 -3 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 8 094 6 313 4 543 4 778 101 101 100 101 102 101
Tillgångar 8 094 6 313 4 543 4 778 101 101 100 101 102 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 807 1 112 317 318 70 74 76 73 76 79
Obeskattade reserver 740 340 0 85 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 547 4 861 4 226 4 074 30 26 25 28 26 23
Skulder och eget kapital 8 094 6 313 4 543 4 778 101 101 100 101 102 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 11 233 10 994 14 381 2 305 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 720 3 366 3 269 656 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 218 17 529 16 697 5 133 0 0 3 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 45 54 63 52 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 405 323 265 99 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 333 276 247 61 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 414 1 291 22 341 -4 -1 3 -3 -3 -3
Nettoomsättningförändring 4,50% 4,50% 225,03% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 17,84% 21,19% 0,48% 7,14% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 7,93% 7,67% 0,13% 6,64% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 93,52% 95,93% 97,84% 70,99% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 13,98% 8,33% 1,90% 13,72% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 29,46% 21,82% 6,98% 7,97% 69,31% 73,27% 76,00% 72,28% 74,51% 78,22%
Kassalikviditet 145,92% 129,87% 107,50% 117,28% 336,67% 388,46% 400,00% 360,71% 392,31% 439,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...