Visa allt om JSC i Björka AB
Visa allt om JSC i Björka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 67 121 477 701 716 1 117 757 552
Övrig omsättning - - - - 18 - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -362 -1 -84 139 -10 -90 80 2 46
Resultat efter finansnetto 0 -362 -1 -84 135 -11 -92 79 -2 46
Årets resultat 0 -362 -1 -68 96 -11 -92 54 -3 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 13 19 41 64 107
Omsättningstillgångar 0 17 127 211 224 314 272 306 290 451
Tillgångar 0 17 127 211 224 327 291 347 354 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -269 -269 93 94 162 66 76 168 114 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 269 285 34 116 62 261 214 178 240 440
Skulder och eget kapital 0 17 127 211 224 327 291 347 354 557
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 200 - 14 0 101 90 262 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 99 214 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 63 - 4 0 33 39 84 75 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 67 121 495 701 721 1 117 757 552
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 67 121 239 351 358 559 757 552
Personalkostnader per anställd (tkr) - 263 4 28 - 81 109 220 375 132
Rörelseresultat, EBITDA 0 -362 -1 -84 150 -4 -67 120 45 85
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -44,63% -74,63% -31,95% -2,09% -35,90% 47,56% 37,14% -%
Du Pont-modellen -% -% -0,79% -39,81% 62,05% -3,06% -30,93% 23,05% 0,56% 8,26%
Vinstmarginal -% -% -1,49% -69,42% 29,14% -1,43% -12,57% 7,16% 0,26% 8,33%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 73,18% 76,82% 92,12% 100,00% 85,69%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 138,81% 78,51% 33,96% 7,56% 8,10% 11,46% 6,61% 1,99%
Soliditet -% -1 582,35% 73,23% 44,55% 72,32% 20,18% 26,12% 48,41% 32,20% 21,01%
Kassalikviditet 0,00% 5,96% 373,53% 181,90% 361,29% 54,79% 47,20% 70,22% 92,08% 35,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...